บิดาและมารดาของจิตร  ภูมิศักดิ์


นายศิริ  ภูมิศักดิ์
บิดาของจิตร   ภูมิศักดิ์

 

           นายศิริ  ภูมิศักดิ์ มีเชื้อสายมาจากทหารเก่าแห่งวังนารายณ์  ลพบุรี ทำงานสรรพสามิต เมื่อได้ย้ายมาทำงานที่ นครนายกจึงได้พบกับ แสงเงิน   ฉายาวงศ์ ลูกสาวพ่อค้าร้านโซห่วย และได้แต่งงานกันในปี พ.ศ.2471 โดยมี ขุนวิธารธุระกรรม(ทองสุข  สุขทวี) นายอำเภอเมืองนครนายกเป็นเจ้าภาพ นายตรวจสรรพสามิต  ต่อมาย้ายไปรับราชการที่ปราจีนบุรี    กาญจนบุรี  สมุทรปราการและย้ายต่อไปที่พระตะบอง ซึ่งขณะนั้นยังเป็น ราชอาณา จักรของไทย

          ความรักของนายศิริกับนางแสงเงินก็มาร้าวรานลงที่พระตะบอง  ซึ่งภิรมณ์  ภูมิศักดิ์ ลูกสาวได้บันทึกไว้ว่า " คุณแม่ไม่เคยได้รับรักเดียวใจเดียวจากผู้เป็นที่รัก  ปีแล้วปีเล่าที่ต้องทนขมขื่นกับความรู้สึกกลัดหนองเมื่อทั้งรู้ทั้งเห็น ว่าผู้ที่ตนรัก เอาใจไปแบ่งปันให้หญิงอื่น  เอาทรัพย์สินที่หาได้ไปบำเรอหญิงอื่น โดยไม่ไยดี ต่อบุคคลในครอบครัว... วันหนึ่ง  ลูกๆก็ได้ทราบว่าคุณแม่ตัดสินใจเด็ดขาด แยกทางเดินกับคุณพ่อ   ลูกๆทราบอย่างไม่ตกอกตกใจ เพราะความ ทุกข์ของ แม่นั้น เรารู้อยู่เต็มอ "

 

          นายศิริเมื่อแยกทางกับนางแสงเงินแล้ว ได้ลาออกจากราชการ เดินทางไปอยู่ที่นครราชสีมา  แรกๆก็เปิดร้าน ซ่อมจักรยานอยู่ที่วัดแจ้ง (บริเวณลานโพธิ์กลาง ใกล้ๆเทศบาลนครราชสีมา) ทรัพย์สินติดตัวมาหลังจากเลิกกับภรรยา เก่ามีทองคำหนักหนึ่งบาท  ปืนสั้นหนึ่งกระบอก และเสื้อผ้าอีกหนึ่งกระเป๋า   จากนั้นก็แต่งงานใหม่กับสาวโคราชซึ่ง มีอาชีพค้าขาย

          หลังจากแต่งงานใหม่ไม่กี่ปี นายศิริก็เข้าทำงานในบริษัททหารสามัคคี จำกัด ของจอมพลผิณ  ชุณหะวัณ ซึ่งตั้งอยู่ที่โคราช  ได้ทำหน้าที่เสมียนตรวจบัญชีของบริษัท  จนถึงปี พ.ศ.2496  ได้พาครอบครัวไปอยู่ที่อำเภอ พระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ตามคำร้องขอของมารดา ที่ประสงค์จะให้ลูกชายมาอยู่ใกล้ๆ   นายศิริกับภรรยาใหม่เปิดร้านขายจักรยานพร้อมทั้งอะไหล่  และรับซ่อมตระเกียงเจ้าพายุและรับซ่อมจักรยานไปด้วย  และได้มีลูกด้วยกันสี่คน

          ในบั้นปลายชีวิต  นายศิริบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดในนิคมฯ เป็นการบวชแก้บนในระหว่างรักษาโรคเรื้อรังประจำตัว อยู่ห้าปี  จึงลาสิกขาบท ต่อมาเขาได้เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อปี พ.ศ.2517  รวมอายุได้  69 ปีนางแสงเงิน  ฉายาวงศ์ - คุณแม่
และภิรมณ์  ภูมิศักดิ์ - พี่สาวของ
จิตร   ภูมิศักดิ์

 

          นางแสงเงิน   ฉายาวงศ์ เป็นบุตรสาวของเถ้าแก่ร้านโซห่วย ที่นครนายก เมื่อได้แต่งานกับนายศิริ  ภูมิศักดิ์ ก็ต้องย้ายที่อยู่ติดตาม สามีไปตามที่ต่างๆ   หลังจากได้แยกทางกับนายศิริ   ภูมิศักดิ์ เมื่อครั้งอยู่พระตะบองแล้ว  ก็ได้ย้ายมาอยูที่ลพบุรี เปิดร้านขายเสื้อผ้า หาเงินส่งลูกสาวและลูกชายเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานคร

          ในปี พ.ศ.2520 นางแสงเงิน ได้เสียชีวิตลง และงานณาปณกิจ จัดในอีกสองปีต่อมา