ข้อมูลหลัก

ดาวน์โหลด Acrobat Reader


สารบัญบทความ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแนวคิดที่ก่อตัวในยุคทองของคนหนุ่มสาว หรือราวทศวรรษ
1960 พัฒนาสู่การเคลื่อนไหวที่ประสานขบวนการประชาชนเข้ากับ
การเมืองในรัฐสภาอย่างลงตัว ทำให้วันนี้พรรคกรีนเติบโตขึ้นใน
หลายประเทศ ทั่วโลก และนิเวศวิทยาการเมือง หรือ Green
Politics กลายเป็นอุดมการณ์การเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วง
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตรอบด้านของสังคมไทย
ในวันนี้ หลายฝ่ายเริ่มแสวงหา ทิศทางใหม่ที่จะนำพาสังคมไปสู่
สันติสุขร่วมกัน โดยนิเวศวิทยาการเมือง เป็นเพียงหนึ่งในทาง
เลือกอันหลากหลายนั้น

ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล-ความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาการเมือง เพื่อให้การแลกเปลี่ยน-เรียนรู้
แนวความคิดใหม่นี้เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น

 

 

บทความใหม่

"กลไกใหม่" อันนับเป็นผลงานสร้างสรรค์ของของขบวนการ
การเมืองสีเขียวในสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นเมื่อไม่กี่ปี
ที่ผ่านมานี้และเริ่มมีผลงานรูปธรรมออกมาสร้างความตื่นตา
ตื่นใจให้กับแวดวงการเมืองสีเขียวทั่วโลก ก็คือ สถาบันพัฒนา
นโยบายสีเขียว หรือ The Green Institute
<อ่านต่อ>

 

 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

1 1