สมาคมวิชาชีพ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
สมาคมสถาปนิกสยาม
School of HVAC Engineering
ภาระการทำความเย็น
ระบบกระจายลมเย็น
การออกแบบท่อลม
การออกแบบระบบน้ำเย็น
การออกแบบระบน้ำระบายความร้อน

thaihvac_head.GIF (10031 bytes)

เราย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับที่ www.thaihvac.com
โปรดรอสักครู่ จะ Redirct ไปอัตโนมัติครับ
กรุณา Bookmark ใหม่ด้วยนะครับ

 

พื้นที่โฆษณาของ
Yahoo Geocities

 

Rule of Thumb
- ขนาดห้องเครื่องทำน้ำเย็น
- พื้นที่ตั้งหอระบายความร้อน (Cooling Tower)
- ภาระการทำความเย็น
- พื้นที่ในช่องฝ้า
- ฯลฯ

Links ต่างประเทศ
(เกือบ 1000 links)

TRADE ASSOCIATIONS - GOV'T. - INSTITUTIONS
SOFTWARE - CAD - DRAWING -ENGINEERING
CONTRACTORS-CONSULTANTS
CONTROLS - SYSTEMS
DOCUMENTS - PUBLICATIONS
EQUIPMENT MANUFACTURES
HVACr's HMPGS
REPS.-DISTRIBUTORS-WHOLESALERS
LINKS TO LINKS - REFERENCES
OTHER - PRODUCTS - SUPPORT

construc.gif (7136 bytes)


Copyright (c) 2000, ThaiHVAC, All rights reserved.
thaihvac@yahoo.com
Last updated : 04-05-2000

1