หน้าหลัก

ค้นหาเมนูหลัก
หน้าหลัก
สมุดเยี่ยม
ข่าว
เว็บฯที่น่าสนใจ
ค้นหา
ฐานข้อมูลลำไย
คณะผู้จัดทำ

  


 

 

การเข้าใช้เว็บเพจนี้ลำดับที่

FastCounter by bCentral

เริ่ม 14/4/45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลำไย
แหล่งผลิตลำไยของโลก
ประวัติลำไยของไทย

พื้นที่เพาะปลูกลำไยในไทย
พันธุ์ลำไยที่สำคัญ
โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไย


เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพของลำไย

สาระสำคัญ

ลำไยวิกฤติโรงงานปฏิเสธซื้อ

ขั้นตอนการผลิตลำไยเพื่อการส่งออก

การดูแลรักษาผลลำไย

การฟื้นสภาพต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว

ปัจจัยที่มีต่อผลการผลิตลำไยนอกฤดู

สารโพแทสเซียมคลอเรท

ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้โพแทสเซียมคลอเรท

ข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหาการใช้โพแทสเซียมคลอเรท

 

  


เชื่อมโยงหน่วยงานราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมศุลกากร

กรมการค้าภายใน

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ


ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

 


ค้นเว็บไซด์ได้ทั่วโลก ใน www. yahoo.com เพียงใส่คำสำคัญลงแทนคำว่า keyword here เสร็จแล้วคลิกที่ search

 

หน้าหลัก


*****
ติดต่อเราได้ที่ : mitchai_th@yahoo.com
*****
จัดทำโดย

มิตรชัย ทาบุดดา นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา
ดร.พันทวี มาไพโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทร.(053)943346,943348 ต่อ 1222


1