ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
เมนูหลัก
ผู้บริหารสมาคม
แผนงาน/โครงการ
ภาพ/กิจกรรม
กฏ กติกา
Indoor Handball
Beach Handball
แบบฝึกแฮนด์บอล
ประวัติแฮนด์บอล
นักกีฬาทีมชาติ
สมาคมกีฬาของไทย
มัลติมีเดีย

กีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยครั้งที่ 35

"วลัยลักษณ์เกมส์"

7 - 14 มกราคม 2551

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวเด่น

การเก็บตัวฝึกซ้อม

ของทีมแฮนด์บอลทีมชาติไทย ทีมชาย ทีมหญิง

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2550

ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

 

 

 
Link
Copyright © 2005
สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
webmaster:thailandhandball@yahoo.com Tel:0-2612-4619 Fax : 0-2612 - 4748

1