ตำรายาแผนโบราณ

โดยหมอพร
(กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

 

ไปดู

geocities

msn.com         

ไปดู สารบัญยา                                                                                                        

       โฮมเพ็จ    ตำรายาแผนโบราณ

                              โดย หมอพร 

                             (กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
                          

 สวัสดี ท่านที่เข้ามาชมรายการ  "ตำรายาแผนโบราณ โดยหมอพร" ก่อนอื่นผมต้องเรียนให้ทราบว่าผมไม่มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณแม้แต่น้อย ด้วยต้องการทดลองสร้างเว็บเพ็จดู ก็ไม่อยากให้เป็นเว็บเพ็จที่ไร้สาระ เห็นว่าหากนำเอา  "ตำรายาแผนโบราณ"  โดยหมอพร
(กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)   มาพิมพ์ลงเป็นเว็บเพ็จคงจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อย  ซึ่งยาบางขนานก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่   

ท่านไดที่นำไปใช้แล้วหาย ขอให้ผลบุญนั้น จงเป็นของท่านผู้เรียบเรียงและจัดทำหนังสือ ตำรายาแผนโบราณ โดยหมอพร เล่มนี้เทอญ

อนึ่ง ท่านผู้รู้เกี่ยวกับยาไทยแผนโบราณ หากมีตำหรับยาที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนี้
ต้องการเป็นวิทยาทาน เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ชนทั่วไป โปรดส่งมาตามที่อยู่นี้  jenghong@email.com  ซึ่งผมจะได้พิมพ์ไส่ในรายการต่อไป.

                                                           

ไปดู สารบัญยา                            

 

1