ตำรายาแผนโบราณ

โดยหมอพร
(กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

 

ไปดู สารบัญยา

ยาแก้โรคหูเป็นน้ำหนวก

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา  ผงขี้ธูป (ร่อนให้ละเอียด)  กับพิมเสน  ตัวยาทั้งสองอย่างนี้ เอาอย่างละ
พอสมควร  นำมาบดผสมกันให้ละเอียด  บรรจุหลอดกาแฟใช้เป่าเข้ารูหู  วันละ ๒-๓
ครั้ง  เพียง ๒-๓ วัน  โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายขาด

สรรพคุณ

อย่างชะงัดนักแล

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา  ใบกะเลกะล่อน (มีลักษณะคล้ายต้นกล้วย แต่มีใบเล็กและยาวกว่า)  นำมา
ย่างไฟพอเหี่ยวเล็กน้อย  แล้วบีบเอาน้ำจากใบกะเลกะล่อนนั้น  ผสมกับพิมเสนเล็กน้อย
ใช้หยอดหู วันละ ๒ ครั้ง  โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายไปภายใน ๗ วัน

สรรพคุณ

ชะงัดนักแล

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา  ใบกล้วยไม้ (ที่นิยมเล่นกันมาก) ๑ ใบ  นำมาย่างไฟเทียน (เทียนที่จุดไฟ) พอ
ตายนิ่ง  ทิ้งไว้ให้เย็นลง  แล้วบีบน้ำในใบกล้วยไม้นั้น  ใช้หยอดลงในช่องหู  วันละ ๑-๒ ครั้ง
เพียง ๓ วันเท่านั้น  โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายอย่างเด็ดขาด  เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว
ก่อนหยอดยานี้ ต้องใช้สำลีชุบน้ำเกลือ (คือน้ำต้มสุกผสมกับเกลือ) ชำระล้างช่องหูให้สะอาด
เสียก่อน ก่อนหยอดยาทุกครั้ง

สรรพคุณ

ชะงัดนักแล

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา  ผลมะละกอสด  นำมาล้างน้ำให้สะอาด  ใช้บีบน้ำผลมะละกอนั้น หยอดลง
ในช่องหูสัก ๓-๔ หยด  วันละ ๒-๓ ครั้ง (ก่อนหยอดยาให้ทำความสะอาดช่องหู   โดย
ใช้สำลีซับน้ำหนวกออกให้หมดเสียก่อนทุกครั้ง)  ภายใน ๔-๕ วัน  โรคหูเป็นน้ำหนวกจะ
หายไป

สรรพคุณ

ชะงัดนักแล

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา  ว่านหอยแคลง  นำมาล้างน้ำให้สะอาด ย่างไฟพอตายนิ่ง  บีบเอาน้ำ
ใช้สำลีชุบน้ำยา ยอนในช่องหูข้างที่เป็นน้ำหนวก เวลาเช้า เย็น  โรคหูเป็นน้ำหนวก
จะหายไปภายใน ๑๒ ชั่วโมง

สรรพคุณ

ชะงัดนักแล


1