ตำรายาแผนโบราณ

โดยหมอพร
(กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

 

ไปดู สารบัญยา

ยาแก้โรคลมออกหู

ท่านให้เอา  บอระเพ็ด หนัก ๒ สลึง  ผัแพวแดง หนัก ๒ สลึง  ดีปลี หนัก ๒ สลึง  หัวแห้ว
หมู หนัก ๒ สลึง  กรุงเขมา หนัก ๒ สลึง  พิลังกาสา หนัก ๒ บาท  ใบมะตูม หนัก ๒ บาท
ใบสลอด หนัก ๒ บาท  ตัวยาทั้ง ๘ อย่างนี้  นำมาตากแดดให้แห้ง ตำเป็นผง ละลายกับน้ำ
ต้มสุก  ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา  เก็บรักษาไว้  ใช้รับประทานครั้งละ ๗-๘ เม็ด

สรรพคุณ

แก้โรคลมออกหู  เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว  ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

 
1