ผ้าไหมไทย
เครื่องเบญจรงค์
กล้วยไม้
ขนมไทย
เครื่องถม
เครื่องปั้นดินเผา

home

 

 

 

 


.....ของดีเมืองไทย.....

ผ้าไหมไทย

ผ้าไหมไทย
ผ้าไหมไทยจัดได้ว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมมีทั้งไหมเหนือ ไหมอีสาน และไหมพุมเรียงของภาคใต้ แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างเห็นได้ชัด
ผ้าไหมทางภาคอีสาน นับเป็นผ้าที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะไหมมัดหมี่ที่มีความโดดเด่นทั้งสีสันและลวดลาย ทอกันมากที่ขอนแก่น ชัยภูมิ ส่วนสุรินทร์จะทอไหมคล้ายทางเขมร คือออกไปทางแดงเข้ม
ไหมอีสานที่ขึ้นชื่ออีกอย่างคือ แพรวา ของกาฬสินธุ์
ปัจจุบันผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทำให้กิจกรรมการทอผ้าไหมได้ฟื้นคืนมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง มีการพัฒนาสีสัน รูปแบบและลวดลายให้งดงามยิ่งขึ้น เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ชาวต่างชาติจะนิยมชมชอบผ้าไหมมากเพราะมีลวดลายสวยงามแปลกตาไม่เหมือนชาติใดในโลก โดยเฉพาะลวดลายที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน ผ้าไหมจึงนับเป็นศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างแท้จริง


เครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์
เครื่องเบญจรงค์ เป็นเครื่องปั้นที่ปั้นจากดินแล้วนำไปเคลือบก่อนจะเขียนลายโดยวิธีลงยา เป็นงานที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 20 สมัยราชวงศ์หมิง การเขียนลายโดยวิธีลงยาดังกล่าวจะใช้สีตั้งแต่ 3 สีขึ้นไป การเรียกชื่อ "เบญจรงค์" เป็นการเรียกตามแบบไทย โดยมีความหมายว่า การเขียนลวดลายลงบนชิ้นงานที่ต้องใช้สี 5 สี คือ ดำ ขาว เหลือง แดง เขียว (คราม)
ความสวยงามของเบญจรงค์นั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจราชสำนักและคนไทยในสมัยโบราณมาก ถึงกับมีการสั่งผลิตเบญจรงค์จากจีน โดยไทยเป็นผู้กำหนดสีที่ชอบ และลวดลายที่เป็นแบบไทย ๆ นับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เครื่องเบญจรงค์ก็ยังได้รับความนิยมและพัฒนาการผลิตาขึ้นเป็นลำดับ จนไทยเราทำเป็นสินค้าส่งออกได้อีกรายการหนึ่ง ซึ่งชาวต่างชาติจะทึ่งกับความละเอียด ประณีต และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนี้มาก


กล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ไทย
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งกล้วยไม้ เพราะมีสภาพป่าในธรรมชาติ เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต และมีกล้วยไม้มากถึง 1,150 ชนิด
กล้วยไม้ไดทยได้รับความนิยมชมชอบ และยกย่องเป็นดอกไม้อันสูงค่าจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะกล้วยไม้ไทยมีความโดดเด่นในเรื่องความสวยงาม หลากหลายสีสันและรูปร่างลักษณะ มีจุดเด่นแปลกแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น "รองเท้านารี" ซึ่งมีกลีบดอกคล้ายปลายรองเท้าของสตรี ดูสวยงามแปลกตา "ฟ้ามุ่ย" กล้วยไม้สีฟ้าอมม่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
"เพชรหึง" กล้วยไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งกล้วยไม้เฉพาะถิ่นซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทย เช่น สิงโตอาจารย์เต็มตองผา เอื้องปากนกแก้ว เอื้องพร้าวภูหลวง สิงโตสุขะกุล เป็นต้น
ปัจจุบันกล้วยไม้ไทยหลายชนิดในธรรมชาติเริ่มลดจำนวนลง เป็นที่น่าวิตกว่าอาจกำลังสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า เราจึงความสงวนรักษากล้วยไม้ไทยไว้เป็นมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลายไทยได้ชื่นชมไปอีกนาน


ขนมไทย

ขนมไทย
ขนมไทยแต่ละชนิดนอกจากจะทำออกมาให้ได้ลักษณะ "ดี" ตามหลักความเชื่อที่ส่งผ่านกันมาแต่โบราณแล้ว ยังต้องทำให้ถูกต้องตามลักษณะของขนมชนิดนั้น ๆ อีกด้วย เหตุนี้เองคนรุ่นหลังจึงแทบไม่มีโอกาสเห็นขนมไทยบางชนิด เพราะความยากที่ใช่จะอาศัยฝีมืออย่างเดียว หากยังต้องมีความอุตสาหะและความอดทนอย่างยิ่ง
สุดยอดขนมไทยที่ร่ำลือกันว่าทำยากนักก็เห็นจะเป็น จ่ามงกุฎ
ควมยากลำบากของขนมชนิดนี้อยู่ที่การใช้มือกวาดเมล็ดแตงโมในกระทะทองเหลืองที่ตั้งบนเตาไฟไปมา จนน้ำเชื่อมที่พรมลงไปจับที่ผิวของเมล็ดแตงและขึ้นเป็นหนามพราวทั่วกัน ถึงจะนำไปติดประดับรอบ ๆ ตัวขนม ที่มองดูแล้วให้ภาพความรู้สึกว่าเหมือนมงกุฎเพชร กว่าจะสำเร็จออกมาเป็นจ่ามงกุฎก็ทำเอาปลายนิ้วสึกบางจนเลือดซึม แล้วอย่างนี้จะไม่ไห้กล่าวยกย่องความอุตสาหะของผู้หญิงสมัยนั้นว่า "แม่ร้อยชั่ง" ได้อย่างไรกันเล่า


เครื่องถม

เครื่องถม
เครื่องถมเป็นภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำจากเงิน แล้วใช้ผงยาถมผสมน้ำประสานทองถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เป็นเงางาม เครื่องถมที่ขึ้นชื่อมากและทำกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาคือ เครื่องถมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเรียกกันติดปากว่า "ถมนคร"
เครื่องถมเป็นประณีตศิลป์ที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องถมมี 3 แบบ คือ ถมเงิน (หรือถมดำ) ถมทอง และถมตะทอง ถมดำเป็นถมเก่าแก่ที่สุด ลักษณะเด่นคือ ต้องมีสีดำสนิท ไม่มีตามด (จุดขาวบนสีดำ) ถมทองก็คือถมดำนั่นเอง แต่ต่างกันที่ลวดลาย คือลายสีเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีทอง ส่วนถมตะทอง เป็นศัพท์ของช่างถม หมายถึงวิธีการระบายทองคำละลายปรอท หรือแต้มทองเป็นแท่ง ๆ เฉพาะที่ ไม่ได้ระบายจนเต็มเนื้อที่แบบการทำถมทองหรือแต้มทองเป็นแห่ง ๆ เฉพาะที่ ไม่ได้ระบายจนเต็มเนื้อที่แบบการทำถมทอง
ปัจจุบันเครื่องถมยังได้รับความนิยมจากคนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่างานประณีตศิลป์ชนิดนี้ จะคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป


เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาเป็นของใช้ที่ทำจากดิน ส่วนใหญ่ใช้เป็นภาชนะ เช่น จาน ชาม ถ้วย กาน้ำ อ่าง กระถางต้น เครื่องปั้นดินเผามี 2 ชนิด คือเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบ และเครื่องเคลือบดินเผา แบบไม่เคลือบนั้น หลังจากปั้นเสร็จก็จะนำไปเข้าเตาเผาความร้อนสูง เมื่อเผาได้ที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาสีแดง เนื้อแข็งแกร่ง แต่มีรูพรุนซึมน้ำได้ จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคนโทน้ำหรือกระถางต้นไม้ เพราะน้ำจะระเหยออกได้บ้าง ทำให้น้ำข้างในเย็นอยู่ตลอดเวลา ส่วนเครื่องเคลือบดินเผาเมื่อปั้นเสร็จต้องนำไปอาบ หรือชุบน้ำเคลือบก่อน จึงเผา เมื่อเผาเสร็จจะได้เครื่องปั้นที่มีผิวใส งดงามและไม่ซึมน้ำ เครื่องปั้นของไทยโบราณ หลักฐานปรากฏว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นเวลากว่าห้าพันปีแล้ว
เครื่องปั้นแบ่งออกตามลักษณะของกรรมวิธีในการผลิตได้เป็น 4 แบบ คื่อ เครื่องปั้นเนื้อดิน (earthenware) เครื่องปั้นเนื้อแกร่งหรือเครื่องหิน (stoneware) เครื่องปั้นเคลือบหรือเครื่องเคลือบ (glazeware) และเครื่องปั้นลายครามหรือเครื่องกระเบื้อง (porcelain or chinaware)

home

 

1