EXPONENTIAL

1. เลขยกกำลัง
- แนวที่ 1 ทำให้เป็นรูปอย่างง่าย หาผลสำเร็จ: โดยใช้กฎของเลขยกกำลัง เน้นกำลังบวก
โกงได้ถ้ามีตัวเลือก: แทนค่า เลขชี้กำลังเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดกับความเป็นจริง (เช่น อย่าแทนกำลัง ) ได้เป็นคำตอบ แต่ตัวเลือกต้องเป็นตัวเลขนะ
- แนวที่ 2 กำหนดให้ค่าหนึ่ง ให้หาอีกค่า (ยากสุด): ไม่มีวิธีตายตัว ต้องมองให้ออกด้วยตัวเองว่า มันควรทำอย่างไร
- แนวที่ 3 วิเคราะห์ตัวเลือกว่าถูกหรือผิด: เน้นสมบัติเลขยกกำลัง ระวัง!! ว่า ไม่เป็นจำนวนจริง แต่เรากำลังเรียน Expo-Log ในระบบจน.จริง นะ

2. ราก
- แนวที่ 1 ราก: ต้องทำรากให้ดูง่ายก่อนด้วยสมบัติของรากแล้วดึงตัวร่วม (ตัวร่วมมักจะเป็นรากเสมอ)
- แนวที่ 2 ส่วนเป็นตรรกยะ: คูณบนคูณล่างด้วยรากนั้น หรือคอนจุเกต
- แนวที่ 3 : ทำยังไงก็ได้ให้เกิดฟอร์มนี้ แต่ค่าต้องไม่เปลี่ยนนะ (เช่น คูณ 2 ก็ต้องหาร 2 คืน)
- แนวที่ 4 ใช้สมบัติของราก และกำลังเศษส่วน
- แนวที่ 5 สมการ (ยากที่สุด): พยายามดุล 2ข้างของสมการให้มีจำนวนราก และ สปส.ตัวแปรใต้ราก ให้ใกล้เคียงกันที่สุด ย้ำว่า ใต้ราก? 0 เสมอ อย่าลืมตรวจคำตอบ
โกง: ทำได้หลายแบบ เน้น กฎอัตราส่วน ราก 4 ก้อน ให้กล้อนรากทิ้ง
- แนวที่ 6 กำหนดค่าหนึ่งในรูปราก ให้หาอีกค่าหนึ่ง (ยากพอควร): หลักการแบบเดียวกันกับเลขยกกำลัง

3. Exponential
- แนวที่ 1 ฟังก์ชันเพิ่ม-ลด: ดูที่ฐาน 0<ฐาน<1? ลด ฐาน>1 ? เพิ่ม
- แนวที่ 2 สมการ: 2.1 ฐานเท่า? กำลังเท่า, 2.2 ฐานไม่เท่า กำลังเท่า ? กำลัง 0, 2.3ไม่เท่าสักอย่าง take log ซะเลย (กำลังติด log ก็ใช้ได้นะเช่น อะไรสักอย่าง)
ช่วยได้เสมอ!: ก้อนยุ่งๆ หลายๆ ตัว เปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างสิ แล้วอย่าลืมเปลี่ยนคืน
- แนวที่ 3 อสมการ: อันตราย!! ระวังฐาน 0<ฐาน<1? กลับเครื่องหมาย, ฐาน>1 ? ไม่กลับ
Tip: ควรกลับไปทบทวนพีชคณิตของฟังก์ชัน, ฟังก์ชันคอมโพสิท

โดย กิตติกานต์ ทองซ้อนกลีบ ม.6 รร แสงทองวิทยา ^_^

1