นักเรียนคือ ??

>!!~นักเรียนคือ...~!!!
>-ผู้มีอาชีพรับจ้างเรียนหนังสือจากผู้ปกครอง
>-บุคคลที่มีประสาทหูไวต่อเสียงออดหมดชั่วโมง
>-นักร้องวงคอรัสเพลงชาติไทย เปิดคอนเสิร์ตทุกแปดโมงเช้า
>-นักบริโภคมืออาชีพ ถนัดในการบริโภคขนมใต้โต๊ะเรียน
>-นักเศรษฐศาสตร์ ผู้มองการณ์ไกล คำนวณขอค่าอุปกรณ์การเรียน เกินไว้ก่อน
>-นักทอล์คโชว์ฝีปากเด่นทอล์คได้ แม้ขณะอาจารย์สอนหน้าห้อง
>-นักโบราณคดี สำรวจลายมือของเพื่อนตอนลอกการบ้าน
>-ดีไซน์เนอร์ไอเดียเลิศ มีความสามารถในการดัดแปลงชุดนักเรียนสไตล์ใหม่
>-ผู้ที่ถูกบังคับให้ต้องทำเวรทุกสัปดาห์และเรียกมันว่า "มีเวร มี กรรม"
>-ผู้แบกภาระหนักอึ้ง แต่ในกระเป๋านักเรียน กว่าครึ่งเป็นหนังสืออ่านเล่น lol
>-ผู้มีสายตาประดุจเหยี่ยวมองเห็นฝ่ายปกครองในระยะ 100 เมตร
>-เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ลูกโง่เป็นควาย พ่อแม่วายวอด

1