30 มิ.ย.48 กก.สอ.ตชด. ปรับโครงสร้างเป็น บก.สอ.บช.ตชด. ระหว่างที่ยังไม่จัดทำ website ขอปรับปรุง website นี้ชั่วคราวเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย..........
จำนวนผู้เยี่ยมชม..
Counter

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศผลการประกวดราคาซื้อร่ม T - 10 แบบมีตาข่ายพร้อมร่มช่วย ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์รายละเอียด
28 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดโรยตัวพร้อมอุปกรณ์ขึ้นลงทางดิ่ง ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์รายละเอียด
8 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศประกวดราคาซื้อร่ม T - 10 แบบมีตาข่ายพร้อมร่มช่วย ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์รายละเอียด
8 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโรยตัวพร้อมอุปกรณ์ขึ้นลงทางดิ่ง ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์รายละเอียด
5 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาร่ม T10 แบบมีตาข่าย ครั้งที่ 2รายละเอียด
5 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาชุดโรยตัว ครั้งที่ 2รายละเอียด
1 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาร่ม T10 แบบมีตาข่าย รายละเอียด
1 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาชุดโรยตัวรายละเอียด
26 ก.พ.- 2 มี.ค.49 บก.สอ.ฯ จัด กพ.ตำรวจหญิง 2 ชป. เดินทางไป ถปถ.สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงงาน ร.ร.ตชด. ในพื้นที่ กก.ตชด. 32 มี พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ ผกก.2 บก.สอ.ฯ เป็น ผบ.ควบคุม
26 ก.พ.49 บก.สอ.ฯ จัด กพ.1 กองร้อยฯควบคุมฝูงชน เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกรณีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยที่ท้องสนามหลวง
10-15 ก.พ.49 บก.สอ.ฯ จัด กพ.ตำรวจหญิง 3 ชป. เดินทางไป ถปถ.สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงงาน ร.ร.ตชด. ในพื้นที่ กก.ตชด. 34 มี พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผกก.ฝอ.บก.สอ.ฯ เป็น ผบ.ควบคุม
10-11 ก.พ.49 บก.สอ.ฯ จัด กพ.1 กองร้อยควบคุมฝูงชน เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง ปฏิบัติเมื่อสั่ง
3-5 ก.พ.49 บก.สอ.ฯ จัด กพ.2 กองร้อยควบคุมฝูงชน เดินทางเตรียมพร้อม ณ บช.ตชด. ตามคำสั่ง ผบ.ตร. โดยมี พ.ต.อ.พงษ์สัณห์ เจริญผลารักษ์ รอง ผบก.ฯ เป็น ผบ.ควบคุมฯ
24 ก.ย.48 บก.สอ.ฯ จัด กพ.จาก กก.3ฯ เดินทางร่วม ถปภ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณฯ
Link.....ที่น่าสนใจ
สาระ.....น่ารู้ของตำรวจพลร่ม
ข่าวสาร.....วันนี้

กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
โทรศัพท์กลาง 0-3244-2355,0-3244-2356,0-3244-23456,โทรสาร 0-3244-2458,e-mail // thaipolairborne@yahoo.com

1