โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม)       

ข้อมูล

MY   WEB กิจกรรมวันนี้

 

 

กล่องข้อความ: ประวัติ

กล่องข้อความ:  

 

กล่องข้อความ: วิสัยทัศน์

กล่องข้อความ:  
กล่องข้อความ:  
  

กล่องข้อความ: วิชาการ
 

กล่องข้อความ: ข้อมูลทั่วไป

 

กล่องข้อความ: ผลงาน

 

 

 

 

 

 

>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

>>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>กระทรวงศึกษาธิการ

 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17

 OOOO     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) ร่วมกับกลุ่มรักฟุตบอลบ้านมะโม  ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  7  คน  ตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดชื่อมะโมคัพ ในวันที่   15   พฤศจิกายน 2546  ถึงวันที่   7   ธันวาคม   2546     โดยรับสมัครทีมฟุตบอล   7   คน   ระหว่างวันที่   1  ตุลาคม   2546ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน   2546   เพื่อสนองนโยบายการป้องกันและแก้ไขบันหายาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน   โดยใช้สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17  เป็นสนามแข่งขัน    พิธีเปิดกำหนดวันเสาร์ที่  15    พฤศจิกายน   2546   โดยเรียนเชิญ  พณฯ  ส.ส. กริช    กงเพชร    อดีต  รมช.กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด

   จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานและทีมฟุตบอลไปสมัครได้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม)

 

     

 

   
     

 

 

1