หลักสูตร ลูกเสือ
หลักสูตรลูกเสือสามัญ
หลักสูตรลูกเสือตรี เครื่องหมายลูกเสือตรี ทำด้วยผ้าสีกากีรูปโลห์ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๒.๕ ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง แต่ไม่มีแถบคำขวัญ และมีคำว่าลูกเสือ สีเหลือง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

หลักสูตร

 1. ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
 2. คำปฎิญาณและกฏของลูกเสือสามัญ
 3. กิจกรรมกลางแจ้ง
 4. ระเบียบแถว.
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1
หลักสูตรลูกเสือโท เครื่องหมายลูกเสือโท ทำด้วยผ้าสีกากี รูปไต ยาว ๔.๕ ซม. กว้าง ๒.๕ ซม. มีคำว่าลูกเสือ สีเหลือง เหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคำว่า " เสียชีพอย่าเสียสัตย์ " สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้าย กึ่งกลางไหล่กับศอก

หลักสูตร

 1. การรู้จักดูแลตนเอง
 2. การช่วยเหลือผู้อื่น
 3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
 4. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ
 5. งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ
 6. คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ
 7. ระเบียบแถว
แผนการสอนภาคเรียนที่ 2
หลักสูตรลูกเสือเอกเครื่องหมายลูกเสือเอก ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว ๕ ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ สีแดงและมีคำว่า ลูกเสือ สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก

หลักสูตร

 1. การพึ่งตนเอง
 2. การบริการ
 3. การผจญภัย
 4. วิชาการของลูกเสือ
 5. ระเบียบแถว
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 | แผนการสอนภาคเรียนที่ 2
หลักสูตรสายยงยศลูกเสือสามัญทำด้วยเชือกไนลอนสีเขียว คล้องที่ไหล่ขวา ปลายด้านหนึ่งติดที่กระดุมกระเป๋าเสื้อข้างขวา

หลักสูตร

 1. สอบได้ลูกเอกมาแล้ว
 2. สอบได้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ๖ วิชา ซึ่งมีวิชา ต่อไปนีข้อละ ๑ วิชารวมอยู่ด้วย
 3. นักผจญภัยในป่า นักสำรวจ นักบุกเบิก
 4. ชาวค่าย ผู้ประกอบอาหารในค่าย นักธรรมชาติศึกษา นักดาราศาสตร์เบื้องต้น นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
   

กลับหลังหันกลับหลังหัน

1