Text Box: ผ้าไทย ลานนา :  ส่งเสริมและอนุรักษ์ ผ้าไทย ในแถบทางภาคเหนือ หรือ ถิ่นลานนา ที่ทุกคนเรียกกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยตรง ในสินค้า " OTOP หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล" ภายในเวปจะบอกถึงประเภทผ้าไทยในท้องถิ่นลานนา คุณประโยชน์ของผ้าไทย ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผ้าไทย และผู้ประกอบการผ้าไทย ในประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะช่วยกันอนุรักษ์และสนับสนุนผ้าไทยตลอดไป ................
 
 
 

 

Text Box: พิธีทอผ้าไหมปูโต๊ะอาหารช้างยาวที่สุดในโลกเริ่มแล้ว : เพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงของช้างสุรินทร์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑–๒๐ พฤศจิกายนนี้ Click Here! วานนี้ (๑๕ ส.ค.) นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดพิธีทอผ้าไหม้ปูโต๊ะเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์หลายร้อยคนมาร่วมทอผ้าไหมและประชาชนที่สนใจจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมการทอผ้าไหมที่ยาวที่สุดในโลกถึง ๒,๐๐๐ เมตร โดยใช้เวลาการทอถึง ๙๐ วัน ใช้เส้นไหมแท้ ๓๐๐ กิโลกรัม ซึ่งพิธีทอผ้าปูโต๊ะอาหารช้างนี้เป็นการประชาสัมพันธ์งานแสดงของช้างสุรินทร์ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑–๒๐ พฤศจิกายนนี้ เพราะถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่อยู่เคียงข้างชาวสุรินทร์มานานนับร้อยปี
 
 
 

 

 

1