bs1.gif (2341 bytes)
บทสวดมนต์

NA00086A.gif (2284 bytes)
คืนสู่ธรรมชาติของมนุษย์

 บทสวดมนต์ :   บทปลงสังขาร.[บทปลงสังขาร]


" มนุษย์เราเอ๋ย เกิดมาทำไม "

" นิพพานมีสุข หมดทุกข์มิไป "

" ตัณหาหน่วงหนัก คอยชักหน่วงไว้ "

" ฉันไปไม่ได้ ตัณหาผูกพัน "

" ห่วงนั้นพันผูก ห่วงลูกห่วงหลาน "

" ห่วงทรัพย์สินศฤงดาร สละมันเถิด "

" ชีวิตประเสริฐ หยุดเกิดนิพพาน "

" ข้ามพ้นสังขาร ละสังขารไป "

" ยามเมื่อหนุ่มสาว รูปเจ้าก็งาม "

" แก่ลงงุ่มง่าม ไม่งามตรงไหน "

" เอ็นใหญ่เก้าร้อย เอ็นน้อยเก้าพัน "

" ช่วยยึดสังขาร ของท่านเอาไว้ "

" หนาวมากร้อนมาก ก็อยากจะตาย "

" ต้องกินต้องถ่าย วุ่นวายทั้งวัน "

" ขนคิ้วก็ขาว ตาเจ้าก็มัว "

" เส้นผมบนหัว หงอกทั่วถึงกัน "

" จะลุกก็โอย จะนั่งก็โอย "

" เหมือนดอกไม้โรย โอดโอยสังขาร "

" พึงเร่งภาวนา อย่าช้าเร็วพลัน "

" ให้เห็นสังขาร เราท่านเกิดมา "

" เป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตา "

" สร้างแต่ปัญหา พาให้ทุกข์ทน "

" ชีวิตร่างกาย ต้องตายเป็นผี "

" ลูกผัวที่มีเ ขาหนีสับสน "

" เปื่อยเน่าพุพอง พี่น้องทุกคน "

" เขาช่วยกันขน ร่างตนเอาไป "

" พวกญาติพี่น้อง หามล่องสู่เมรุ "

" ลำบากยากเข็น ร่างเหม็นหนอนไช "

" ต้องถูกไฟไหม้ ย่างบนกองฟอน "

" เป็นที่แน่นอน เมื่อตอนเจ้าตาย "

" โลภโมโหสัน ของฉันของแก "

" สิ่งใดไหนแน่ เที่ยงแท้ไฉน "

" ทรัพย์สินเงินทอง เป็นของนอกกาย "

" เอาไปไม่ได้ ทิ้งไว้ทุกคน "

" สมบัติทั้งมวล เลือกสวนไร่นา "

" ที่เจ้าอุตส่าห์ ทำมาแต่ต้น "

" ใช่เป็นของเจ้า จะเอาติดตน "

" มันไม่มีผล ให้คนอื่นไป "

" เงินบาทหนึ่งนั้น ลูกหลานใส่ปาก"

" สัปเหร่อยังควัก ไม่อยากให้ใช้ "

" เงินในธนาคาร ลูกหลานเอาไป "

" ต่างแย่งแบ่งใช้ หมดไปไม่นาน "

" มนุษย์เราเอ๋ย อย่าหลงนักเลย "

" เป็นกรรมก่อเกย สังเวยสังขาร "

" จงรีบทำบุญ คำจุนศีลทาน "

" มุ่งสู่นิพพาน ด้วยกันทุกคน "

อะหัง วันทามิ สพพะโส นิพพานะปัจจะโย โหตุสัพพะทา.
(แปลว่า "ข้าพเจ้าขออภิวาท กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งปวงนั้น จงเป็น ปัจจัยให้ถึงนิพพาน เทอญ")


บทสวดพิจารณาเหล่านี้
"ผู้มีปัญญา ย่อมพิจารณา หาสาระประโยชน์ได้"
head1.gif (8616 bytes)
mail to webmaster 

Electrocreative corp., 2000

1