กระผม ต้องขออภัยทุกท่านที่จะขอปิดเวปไซต์ไว้ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงใหม่ อาจจะใช้เวลาเป็นแรมปี จึงจะทำการเปิดใหม่

ขออภัยมายังทุกท่าน นะครับ ช่วงนี้ขอแนะนำ เวปไซต www.dmc.tv

คมกริช

 

24 พฤศจิกายน 2551

 

1