เกี่ยวกับ Uninet
ข้อมูลทางเทคนิค
ประวัติความเป็นมา

i
i
i
i
i
i


วัตถุประสงค์ของ Uninet
เป้าหมายของ Uninet
ประโยชน์ในการใช้เครือข่าย
รายนามสมาชิก
คำถามที่พบเจอบ่อยครั้ง
การเชื่อมต่อเครือข่าย
โครงสร้างของ Uninet
การออกแบบเครือข่าย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ
รัฐมนตรีว่าการทบวง

i

i
i
i
i
i

i
i

i
i
i
i
i
i
i
i


มหาวิทยาลัย
ทบวงมหาวิทยาลัย
www.retrain.mua.go.th
Entrance Info
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย

internet2/UCAID
เครือข่าย APAN

รัฐบาลไทย   
สมาคมวิจัยสถาบันและ
พัฒนาอุดมศึกษา

อ่านข่าวจาก อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดกฎหมาย
แหล่งข้อมูลทางการศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก. 65000
โทร. (055) 261000 - 4 ต่อ 2411 ,261028 - 9. โทรสาร. 261028
Faculty of Education, Naresuan University.
Tumbol Thapo, Amphor Muang, Phitsanulok Province. 65000
Phone : (055) 261000 - 4 Ext. 2411 ,261028 - 9. Fax. 261028

contact  to  webmaster


จำนวนผู้เยี่ยมชม

i
i
i
i
i
i

    คุยกันนิด

- -  รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ Uninet - -
   - - Link - -

 
    สวัสดีค่ะ

     ขอต้อนรับทุกท่านเข้า
สู่โฮมเพจ  เพื่อการศึกษา

Uninet   ซึ่งเป็นองค์กร
เครือข่ายความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ
ในประเทศ ซึ่งผู้จัดทำเป็น
นิสิตเอกเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ผู้จัดทำหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าโฮทเพจนี้คงจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้าชม
บ้างนะคะ
 

๊๊   web - search
  @ sanook
  @ yahoo
  @ kapook
  @ hunsa
  @ catcha
  @ mweb
  @ jogjae
  @ siamguru

   web - game
 
 @ EA ThaiLand
  @ Thai Game Center
  @ Game AA
  @ Lengame

  @ ThaizzGaming
  @ Soi13

   
1