หน้าแรก (ถ้าคลิกไปชมหน้าอื่นแล้วอยากจะกลับมาหน้าแรกให้คลิกที่แบนเนอร์สีแดงข้างบนนะครับ)

 

(อัพเดทล่าสุด 24 กรกฎาคม2547)

ประกาศ เว็บรุ่นนี้ยกเลิกการใช้งานแล้วเนื่องจากอีเมล์รุ่นมีขีดความสามารถในการใช้งานสูงกว่าและสะดวกกว่าสำหรับทุกฝ่าย จึงขอยกเลิกการอัพเดทเวบรุ่นนี้ แต่เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารของรุ่นได้เช่นเคย(ดีกว่าเคย) ที่อีเมล์รุ่นนะ

อย่าลืม! อีเมลล์รุ่น kupsy18@yahoo.com รหัสผ่าน kasetsart ครับ เข้าไปเซฟข้อมูลลงเครื่องหรือเปิดอ่านเนื้อหาต่างๆได้ตามสบาย

...จบข่าว...

อยากฟังเพลงประกอบ? Raindrops keep falling on my head , Over the rainbow เข้ากับหน้าฝนดีแท้....คลิกเลือกที่ชื่อเพลงได้เลย

การให้คะแนนรายวิชาต่างๆ (อยู่ด้านล่างจ้ะ)

 

1. วิชาองค์การและการจัดการ (คณาจารย์)

- สอบกลางภาค 40%

- สอบไล่ 40%

- รายงานกลุ่ม 20% (หัวข้ออิสระ เน้นทฤษฎี ไม่ต่ำกว่า 20 หน้า มีบทคัดย่อ 1 หน้า)

 

2. วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง-Advanced industrial psychology (ดร.ทิพทินนา)

- รายงานกลุ่ม 20%

- สรุปหนังสือจิตวิทยาทั่วไป 10%

- Case study 6 เรื่อง (กลุ่ม) 12%

- รายงานเดี่ยว 2 เรื่อง 18%

- สอบไล่ 35%

- ความสนใจในการเข้าเรียนและตอบคำถาม 5%

 

3. วิชาสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ (รศ.อัจฉรีย์) 01-8167256

- สอบกลางภาค 30%

- สอบไล่ 50%

- รายงาน 20%

 

4. วิชาจิตวิทยาองค์การ (ผศ.ดร.รัตติกรณ์)

- รายงานกลุ่ม 55%

- สอบไล่ 40%

- ความสนใจ 5%

 

5. วิชาจิตวิทยาการทำงาน (ดร.ทิพทินนา)

- รายงานกลุ่ม 20%

- สรุปบทความ 2 บท 15%

- กรณีศึกษา 10%

- สอบไล่ 50%

- ความสนใจ 5%

 

วันนี้.....คุณอ่านเล่มนี้แล้วหรือยัง (อย่าลืมสรุปเนื้อหาด้วยนะ)

 

Copyright Ble 2004
Last updated on 5/06/04
อีเมลล์หาภารโรงเว็บนี้ที่ thamada_th@hotmail.com
1