ขณะนี้รพ.ท่าม่วงกำลังสร้างตึกสกลมหาสังฆปริณายก ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างตึกและอุปกรณ์การแพทย์ สามารถบริจาคได้ที่รพ. โดยตรง หรือ มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย โทร.(034) 626268-9

 

โรงพยาบาลท่าม่วง

THAMUANG    HOSPITAL

line3.GIF (4535 bytes)line3.GIF (4535 bytes)line3.GIF (4535 bytes)

ยิ้มรับคนไข้             ใส่ใจรักษา
มุ่งเน้นพัฒนา     ใฝ่หาความเจริญ

ยินดีต้อนรับ
hospital.gif (3887 bytes)

 

สำหรับ Home page โรงพยาบาลชุมชน
แห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี

 

emai2.GIF (2160 bytes)WEBMASTER : YUTRX@HOTMAIL.COM

 

happy.GIF (2436 bytes)happy.GIF (2436 bytes)happy.GIF (2436 bytes)happy.GIF (2436 bytes)happy.GIF (2436 bytes)