Cho mng cc bn gia nhp THE FRIENDS. Nhm chng ti hot ng nhm m bo cc nguyn tc "vt cht khng quyt nh v thay th c s thoi mi v tinh thn"

Nhng thng tin chnh nh sau: .

Cc bn mun gi g cho chng ti?

Complaint Khc mc Cc yu cu Praise

What about us do you want to comment on?

Tin khc:

Enter your comments in the space provided below:

Hy cung cp cho chng ti cc thng tin sau:

Tn y
E-mail
T
VCT
Xin hy gi tin cho chng ti cng sm cng tt:.

 

vuxuancuong.
Copyright 2003 the friends. All rights reserved.
Revised: April 14, 2003 .
1