Welcom to Minh Thanh
  |  | Trang ch

 Nguyn Minh Thanh

 H Tn Nguyn Minh Thanh
IP&date  203.162.3.140 on April 14, 2003 at 12:04am
Gii tÝnh:  Female
Sinh nht 07/04/1979
ChiÒu cao  158cm
Cn nng  47 kg
 Vãc dng xu
Qu Ngh An
Ni H ng
Tn gio Khng
o to  H KHXH&NV v HNN
in thoi 0912070068/ NR:034512364
Thuc l Khng
Ung C ph
Tnh trng hn nhn cha kÕt hn
 Free Time:  
 I Am:
 Looking For:

Send Email to thanhntm@yahoo.com

Program made by: vuxuancuong
Copyright 2003, thefriendsxhv.com.
1