Mrs.Q's hemsida


Denna text är en sammanfattning av de bästa metoderna att odla Hampa (Marijuana) inomhus med artificiellt ljus.

smoke_hasch@hotmail.com.

smoke_hasch@hotmail.com

Om du gillar mig så skriv annars så skit i det!

Observera attdenna text handlar endast om en teoretisk odling i ditt hem, varje försök att utföra denna handling i praktiken är olagligt, och uppmanas inte på något sätt!

Mrs. Q

Senaste upp. dat. 1998-06-03

Ed. 7m

Första ver. 1996-07-26

Följande rubriker finns inom detta dokument:

Krukor

Han- och honplantor

Gödning

Ljus

Temperatur och fuktighet

Ventilation

Avfuktning av ditt odlingsrum

Vattning

Beskärning

Ohyra

Skörd och torkning

THC / Hascholja

Att inte "åka fast"

Länkar

Följande rubriker finns utom detta dokument:

Ytterligare odlingsinformation på engelska

The Green Dragon, en drink

Cannabis, lite information

Marijuana Myths

Varför Hasch?

Nyttigt - och farligt förbjudet

Om att ligga till last

Nutmeg

Övrigt:

Besök gärna http://www.oocities.com


Även om du inte har haft några tidigare experiment med uppdrivning hemma, så kan du få en lyckad skörd av Marijuana, genom att följa dom enkla råd som ges i denna text. Om du har haft problem tidigare med uppdrivning av Marijuana, så kommer du kanske hitta lösningar i följande kapitel. Du kan driva upp en hampplanta med fyra enkla steg.

1. Skaffa frön. Du kan be vänner spara frön från något bra gräs som de har kommit över. Du kommer att få se att folk kanske redan har en frösamling med olika sorter och dom brukar vara villiga att ge bort lite frön om dom får del av skörden. I handeln säljs hampfrön fritt, många fågelfrö-blandningar innehåller hampfrön, läs innehållsförteckningen, dock med högst varierande grobarhet. Men du vet inte vilken kvalitet fröna har, det kan bli plantor med svag effekt eller bra plantor, mina vänner i Frankrike har erfarenhet från båda typerna. Ett annat alternativ är att skicka efter frön oftast det bästa även om det blir dyrt första gången ( Ett frö kan kosta ca: 50,- och man brukar köpa 10 st med en grobarhet på ca: 70%). Normalt fröar plantorna och har alla plantor i ditt odlingsrum varit av samma art blir fröna också av den arten. Sedan har du flera frön och kan börja ge eller sälja fröna till dina vänner. (Se länkar sist på sidan)

2. Låta fröna gro. Du låter fröna gro i en grolåda, då kan vara säker på att fröna utvecklas till en planta. När du skall få fröna att gro, lägger du dom mellan några lager fuktigt hushållspapper på ett något sånär varmt ställe. Se till att heltiden hålla det fuktigt, annars dör fröna vid groningen, med andra ord, mer än daglig tillsyn! En del frön gror efter ett dygn, andra kanske tar en vecka. Om du har en gro-apparat, en sådan som man gror lusernfrö (alfa-alfa) till vanliga matgroddar i så använd den, men byt vatten varje dag och var observant så att det inte surnar.

3. Plantera grodden. Så fort fröet har börjat att öppna sig och gro planterar du det i en liten odlingskruka. och vattnar, odlingskrukor finns hos din blomsterhandlare och trädgårdsmästare. Sedan är det bara att vattna. En sak som är viktig är att vid groningen kan fröets första rötter fastna i hushållspapperet, riv inte sönder rötterna, riv i papperet eller låt en liten del av papperet följa med ner i jorden. Jorden som du stoppar i planteringskrukorna skall vara steril jord av den typ man köper i säckar, ta inte gammal jord eller mylla utomhus!

4. Bestråla plantan med ljus. Gro-luxrör är bäst. Häng lampan 5 - 6 cm ovan för mullen. När plantan har kommit upp så fort sätter du att bestråla plantan från 5 - 6 cm höjd, höj lampan vart efter plantan växer. Så här lätt är det.

Om du följer dom här fyra punkterna kommer du att få en Marijuana planta. För att försäkra dig om bästa kvalité och mesta avkastning på kortast möjliga tid, är det nödvändigt att du tal del av ytterligare några detaljer. Jord Det första du köper efter att fått frön är joden. Använd bara den bästa du kan få tag på. Att spara på jordkvalitéen lönar sig inte och du bara lurar dig själv. Om du använder osteriliserad jord kommer du alldeles säkert att få parasiter i den, redan innan det är dags för omplantering. Den jord du använder skall ha följande egenskaper för bästa möjliga resultat. 1. Den skall avleda vatten bra. Det vill säga att det skall vara sand och tvättsvampbitar i jorden. 2. PH-värdet skall vara mellan 6,5 och 7,5 eftersom Marijuana inte mår bra i sur jord. Hög surhet gör plantorna övervägande hankönade. 3. Jorden skall innehålla näring. Du hittar utmärkt jord hos blomsterhandlarna. 


Krukor

Efter att preparerat din jord, måste du se till att få tag i några krukor att plantera dem i, krukorna skall steriliseras i ugn om de tidigare använts. Storleken på krukan har mycket med tillväxten att göra. Du skall inte plantera om dina plantor mer än en gång, eftersom omplantering är en chock för växten. Den första krukan du använder skall vara 15 cm i diameter och skall alltid vara av lera eller plast. Vid omplantering fyller du bara den stora krukan och gräver en tillräckligt stor grop för plantan och jordklumpen. Vänd plantan upp och ned och skaka försiktigt så att jordklumpen med plantan lossnar. Jorden och rotsystemet skall då komma ut och den mesta jorden skall sitta kvar tillsammans med de oskadade rötterna. Ställ ner jordklumpen med rotsystemet i det förberedda hålet. Vattna! Hampa tycker inte om att ha sina rötter opträngda, och du får betydligt sämre resultat med små krukor. Den andra krukan skall ha en volym på ca. 10 liter, och den bör vara djupare än vad den är bred. De små hampplantorna är klara för omplantering till sina permanenta platser efter ca. 2 veckor. 


Han- och honplantor

Honplantan brukar bli mindre än hanplantan men den innehåller mera av det verksamma ämnet THC. Hanblomman är mer blomlik än honblomman, och har ett fint mjöl (pollen) vid blomman. Honblomman har trådliknande pistiller vid blomman som den fångar upp hanblommans pollen med, vilket är nödvändigt om frö skall bildas. Det lär finnas hampplantor som både är han och honkönade, d.v.s. de är tvekönade som många andra växter. Du får se vad du får. 


Gödning

Hampa tycker mycket om gödning, men du kan skada växten om du är för generös. En del gödningar kan bränna ut en planta och skada rötterna om du använder för hög oncentration. Den mesta jorden du köper hos trädgårdshandlarna har tillräckligt med näring för de första tre veckorna. Det viktiga är att när du skall göda så tillsätter du näringslösning stegvis. Starta med en svag gödslingslösning och öka dosen stegvis. Det finns många bra näringslösningar för hampa på öppna marknaden, två av dem ät Rapid-gro och Rika. Rika är mycket bra för hampa eftersom den innehåller ingredienser som skyddar jorden från att bli för sur. Gödning ändrar PH-värdet i jorden till det sämre. Efter en tids gödning börjar salt produceras, p.g.a. att näringslösningen bryts ner, jorden blid då allt surare. Eventuellt kan koncentrationen av salter göra att plantan hämmas i tillväxten och en brunfärgning syns på bladen. Efter en tid när plantan blir äldre, blir den också mindre effektiv på att uppta näring. För att undvika att få överskott av salter i din jord och för att dina hampplantor skall få all den näring de behöver, skall du övergå till att spruta näring på plantan. Det kan du börja med efter 1½ månad. Lös näringen i ljummet vatten och spruta den direkt på plantans blad. Bladen absorberar näringen genom sina nerver. Om du vill fortsätta att tillsätta näring genom jorden, får du vara väldigt försiktig så att du inte överdoserar plantan. När bladens tillväxt avtar och plantan bereder sig för blomning och fröbildning måste näringstillförseln minskas. Göd aldrig en planta innan den skall skördas, eftersom gödningen stimulerar bladtillväxten och sänker hartsproduktionen. 


Ljus

De vanliga lysrören ger blått ljus, det är vad plantan behöver för bladtillväxten. Men de alstrar också en hög grad "farligt" rött ljus. Det röda ljuset koncentrerar tillväxten till stammen. Det ger som resultat att plantan växer på höjden med en smal stam som till slut kan brytas av. Gro-luxrör är förmodligen den vanligaste ljuskällan hos hemmaodlare som ägnar sig åt plantuppdrivning. De är extremt effektiva och levererar perfekt blandning av blått och rött ljus. Det är mycket lämpligt att använda sig av dessa i en garderob och de kan kombineras med enstaka vanliga lysrör, (det lär även gå att använda sk. reptil-ljusrör, de är avsedda för terrarier). Ljusmängden per dag har mycket med blomningen att göra. Om du ger dina plantor 12 timmar ljus om dagen, blommar de efter 2 - 2½ månad. Får dom 16 timmar per dag, får du blommor efter 3½ - 4 månader. Med 18 timmar per dag, får du blommor efter 5 månader. Ju äldre plantan är innan den blommar och fröar ju bättre blir gräset. Efter blomningen saktar ämnesomsättningen ner och plantans kvalité ökar inte längre med åldern. Ett bra sätt att undvika att plantorna blommar är att ha ljuset tänt hela dygnet. Ibland blommar dom ändå men det är snarare undantag än regel. En av mina vänliga läsare gav mig följande råd: "HPS lampor (natrium) är extremt bra, långt bättre än lysrör. Dom sitter i gatubelysning och har ett orange sken,dom är bäst för blomning och ger en högre skörd av buds (det är ju buds man vill ha inte att behöva sitta och röka rackliga löv). Stadium strålkastare som lyser med ett blått sken är lika bra (MH)En 400 watts HPS eller MH räcker gott och väl för en normal dubbelgarderob. Med dessa lampor kan man räkna med en högre THC halt." Tack för ditt råd! 


Temperatur och fuktighet

Idelaltemperaturen för de ljusa timmarna är 20-25 °C, natten bör ha 5° lägre temperatur. Odlingslokalen skall vara så torr som möjligt. Det som du vill ha är en hartsbeläggning på bladen och för att få det måste du övertyga plantan om att den behöver hartset för att inte riskera att torka ut. I ett fuktigt rum producerar plantan stora och breda blad, men inte mycket harts och det är inte för grönfoders skull du odlar. Temperaturen får inte vara för hög för då hinner inte plantan dra upp vatten till bladen med följden att de bränns och blir bruna. 


Ventilation

Ordentlig ventilation i ditt odligsrum är väldigt viktigt, ju flera plantor desto viktigare blir det med god ventilation. Plantan andas genom sina blad och gör sig av med harts genom dom. Med dålig ventilation täpps porerna ihop och bladen dör. I en liten garderob med ett fåtal plantor får de tillräckligt med ventilation bara du öppnar dörren någon gång per dag när du tittar till plantorna. Har du en något större odling så behöver du ventilation för att plantorna skall vara friska överleva i god ordning. Om du kan bör du vistas mycket i ditt odlingsrum d.f.a. din utandningsluft innehåller koldioxid och det behöver plantorna. Ibland kan det vara svårt att få tillräcklig ventilation i odlingsrummet eftersom du kanske vill ha det så undan gömt som möjligt, då kan du använda en fläkt som sätter luften i rörelse, de växer bättre då, med stadigare rotsystem och stam. Generellt rekommenderar jag att du har en fläkt i ditt odlingsrum, den kan styras av en timer och ge plantorna en skaplig vindpust då och då, kanske några timmar per dag. 


Avfuktning av ditt odlingsrum

Hampa som växer i ett varmt och torrt klimat har smalare blad än de som växer i ett fuktigt klimat. Anledningen är att i ett torrt klimat kan plantan andas lättare, p.g.a. att fuktigheten lämnar bladen betydligt fortare än i ett fuktigt klimat. I ett fuktigt klimat kan inte vattnet dunsta så fort och bladen måste bli bredare för att plantan skall kunna göra sig av med överflödig fuktighet. Eftersom smala blad producerar mera harts än breda blad så kommer ett hg av smala blad innehålla mera harts än de breda. Eftersom hartset i Hampa finns till för att förhindra att bladen torkar ut, blir hartsproduktionen i ett torrt rum högre än i ett fuktigt. Om du vill kan du använda en avfuktningsapparat. 


Vattning

De flesta av oss får vatten från kommunala vattenverk, och de tillsätter olika kemikalier och en mängd klor. Kloret kan du få bort genom att låta vattnet stå i en öppen vattenkanna i 24 timmar. Du kan också köpa antiklormedel i akvarieaffären. Se alltid till att vattnet är ljummet, för plantan får en chock om den dränks i kalt vatten. Du kan vattna en planta som står i en tio liters kruka med så mycket som 2 dl vatten. Idén är att få jorden ordentligt fuktig ända ner i botten. Om du vattnar med en mindre mängd vatten så blir bara det översta lagret fuktigt och om detta återupprepas kommer rötterna att bli ytliga och plantans tillväxt hämmas. Du måste se till att krukan är väl dränerad annars stannar fukt kvar i krukan och rötterna kan ruttna, jorden blir sur och möglar. När du skall vattna känner du efter om jorden är fuktig med fingret, är den det kan du vänta en eller två dagar med att vattna, jorden lägre ner är alltid fuktigare än den på ytan. Vattna din plantor ordentligt när du vattnar och ge dem inte något när de inte behöver det. 


Beskärning

Beskärning är inte alltid nödvändigt. Varför man framför allt gör det, är för att främja tillväxten av nya grenar och för att släppa fram ljus till underliggande bladverk. Vissa typer av hampa växer naturligt buskigt och andra är mer högväxande. Om dina plantor är långa och spinkiga efter tre veckor kan dom behöva en beskärning. När du beskär plantan kapar du helt enkelt toppen i höjd med ett grenpar. Skär ett rakt snitt med rakblad eller vass kniv. Om du vill kan du rota toppen i en skål med vatten. När du ser att det bildats rötter, planterar du toppen i fuktig jord och den kommer att växa upp till en ny planta (på detta sätt kan du låna en topp från en polare när denne beskär sina plantor och du får ett ex. av samma slags gräs). När du vill driva upp en topp till en ny planta måste du göra ett diagonalt snitt, så att den har största möjlighet att suga upp så mycket vatten och gödning som den behöver (pröva att avvända en svag gödning för snittblommor, bränn inte toppen med för stark lösning). Meningen med toppningen är att plantan skall producera flera toppar, de innehåller mest harts. Varje gång du toppar plantan kommer det två nya toppar. Mina vänner på odlarekollektivet toppar sina plantor totalt 2 - 3 ggr, vilket ger 4 eller 8 toppskott vid skörd, välj själv hur du skall göra men överdriv inte, toppa första plantan bara 1 möjligen 2 ggr, när du är mera erfaren vet du hur just du skall göra med just dina plantor och dina förutsättningar. Överhuvudtaget måste du handla med förnuft om du inte bedömer att plantan klarar ytterligare beskärningar så låt bli. Vissa av de arter som finns att köpa i form av frön från Canada eller Holland är normalt så rikligt blommande att en oförsiktig beskärning istället riskerar att minska skörden d.f.a. topparna inte hinner att utvecklas innan skörd. 


Ohyra

Om du kan undvika att få löss från början, ligger du bättre till med din odling. Har dina plantor en gång blivit hemsökta så får du förmodligen slåss med lössen resten av plantans liv. Om du vill slippa löss måste du använda steriliserad jord och krukor. Ställ inte in andra plantor i ditt odlingsrum. Om du har hund eller katt håll dessa utanför rummet. Titta efter märken från insekter, fläckar och hål, brunfärgning av topparna eller hängande granar. Om du får löss använd ett gift som dödar lössen men inte dig! (Eller varför inte andvänd biologiskbekämpning, sätt ett dussin hedrliga nyckelpigor på plantorna). Spindelkvalster är hampans stora fiende, (efter stendumma politiker) de är väldigt små och svåra att upptäcka. De kallas för spindelkvalster för att de efterlämnar en vävliknade klibbig substans, (det klarar inte en en politiker av att göra). Det första du märker är att dina plantor ser sjuka och nedslagna ut. Kvalstren suger enzymer ur bladen och som resultat tappar bladen färg och glans. Det kan vara bra att titta med ett förstoringsglas även på undersidorna. Man kan använda såpvatten för att döda kvalstren det lär fungera, nackdelen är att gräset smakar såpa om du inte sköljer av plantan när ohyran är dödad. 


Skörd och torkning

När du nu har fått upp din hampa så måste du se till att torka den rätt så att röken blir ren och inte river i halsen. Först dra upp plantan och häng den upp och ner i 24 timmar. Sen stoppar du ner hela plantan i en papperskass i 3 - 4 dagar, till bladen är torra på ytan. Nu skär du bladen från stammen och lägger dem i en glasburk med lock. Packa dem inte tätt för det behövs luft ända ner till bottnen av burken för att torka alla blad. Det riskablaste vid torkning är mögel. Om du lägger för fuktiga blad i burken kan de mögla. och det försämrar kvalitén. Om du känner en frän doft i burken sprid ut bladen på ett papper och torka dem snabbt. Ett annat sätt är att doppa plantans rötter i kokhett vatten och sedan hänga den upp och ner tills bladen är torra. Det är viktigt att du skördar då jorden är torr för då är halten THC högre. Mängden skördat material varierar rikligt beroende på art och behandling, vissa goda plantor kan ge en skörd på över 100 g, vilket blir åtskilliga rök. Om du dristar dig att ha, låt oss säga 15 plantor, så kan du under gynnsamma betingelser få ca: 1,5 kg röka! Men detta är med de dyrköpta fröna från utlandet. Men sedan du fått egna frö sjunker priset per planta drastiskt, din röka blir nästan gratis! (Och vem vill inte ha 1,5 kg fet röka nästan gratis). 


THC / Hascholja

Om du inte vill röka som vanligt folk, utan föredrar koncentrat så kan du mycket lätt framställa din egen hascholja. Vid detta förfarande är försiktighet A och O. Använd INTE några redskap av plast eller syntetmaterial och rök INTE. Du behöver ca: 50 g hampblad eller blommor (givetvis kan du ta mer eller mindre, som nybörjare kan du börja med 5 - 10 g) som du befriat från frön (du skall naturligtvis inte skada dina nya frö de skall du plantera för att ersätta föräldrarna. Plantera vartefter så kan du sköra fortlöpande och alltid ha förmånen att ha färskt hasch hemma). En rejäl mängd aceton (du kan använda samma sort som man avänder till att ta bort nagellack, men försök att köpa i större kvantitet. Fråga på apoteket de har kanske aceton i stora flaskor till ett rimligt pris, dock har denna aceton ofta någonslags olja tillsatt om du vill har renare aceton gå till din lokale målare, där lär finnas 5-liters dunkar till bra pris) samt en filterduk av bomull eller linne, samt två stora glasburkar.

Gör så här: Finfördela hampmaterialet mycket noga, hacka det i små bitar som när du hackar persilja. Lägg hacket i ena burken och häll över aceton tills det täcker, sätt på locket så att det håller tätt, tänk på att tätningen i locket kanske inte tål aceton. Skaka burken upprepade gånger mycket noga. Du bör skaka i ca: 5 minuter x 4, med en paus på några minuter där i mellan. När detta är klart filtrerar du lösningen genom filterduken i den andra burken. Slå nytt aceton i burken med bladen och återupprepa skaknings proceduren. Filtrera samman lösningarna. I lösningen bör nu inget bladmaterial finnas, att den är brun-grön är i sin ordning. Låt nu acetonet avdunsta, det går bra i en salladsskål av glas eller i ett annat öppet glaskärl. Vart efter acetonet avdunstar får du en fet brun beläggning på glasytan den skall du taga vara på. Förvara din hascholja i en liten gasburk t.ex. en sådan som man kan köpa stenbitsrom i. Stryk oljan på din cigarrett och du har ett bekvämt sätt att röka hasch på. Om oljan är för trögflytande kan du späda den försiktigt med lite matolja,då kan du förvara din olja i en liten glasflaska med pipett, praktiskt eller hur? (Några droppar på cigarrettpapperet eller i piptobaken och du inleder din resa ut i kosmos, inte illa vá?)

 


Att inte "åka fast"

Skryt inte om dina plantor, berätta inte för väninnorna vad som är på gång. Hemligheten skall bara delas med absolut pålitliga. När du använder Gro-luxrör låt inte det blå ljuset skina så det syns utifrån, för vem har blå lampor i sin garderob? Ju hemodlare! Om du tar ut plantorna för luftning på balkongen se till att grannar och andra inte ser vad du har för dig (skaffa hellre en fläkt). Om du har fläkt se till att den inte brummar i ventilationen på natten så att någon granne kan höra det, detta speciellt om ute temperaturen understiger 25°C. Ingen vettig människa mer en skum hemodlare kör med en fläkt en sval dag. Visa inga konstiga symboler, d.v.s. ha inte reklamaffischer för knarkliberalism eller dyl. öppet, bär inga knappar med hampblad etc. Kort sagt var skötsam, påkalla inte polisens eller oinvigdas intresse. Om du åker fast för en fylla blir det kanske husundersökning tänk på det.


Mrs. Q


Trädgårdsskötsel är en trevlig hobby, se bara till och sköt det snyggt - om du gör det ovanstående bara i teorin så kanske slipper du ett riktigt fängslande problem.


Här är länkar som kan vara till din hjälp.

HempBC

THC Links

Ecolution - Hemp on the Internet

HempLinks

Sensi Seed Bank (länken är nu fixad)

Roliga svampar

Behöver du frön? Kontakta Smartdrugstore!

Deras e-mail adress? Den är som följer:

herbal@smartdrugstore.com

Gillar du Underground? Kolla in Kalle's sida!

The Haschish Eating Society Inc.

CANNABIS info!!!

"Legalisera Nu" säger Brain Flower, en liberal vän på Nätet.

Gå till toppen av sidan

Räknaren startade 970114
1