Qaanaaq

Klik på billede for forstørrelse

Qaanaaq er Grønlands nordligste by, beliggende ca. 45 minutters helikopterflyvning i stik nordlig retning fra Pituffik (Thule Air Base).  Der har altid været bopladser ved Qaanaaq, men som by blev Qaanaaq først anlagt i 1953. Det  år blev beboerne fra Uummannaq ved  Thulebasen tvunget af "myndighederne" til at flytte fra basens nærhed.  De fleste valgte at flytte til Qaanaaq.

Indbyggertallet i byen er ca. 650. De fleste bor i enkeltliggende huse og nogle få bor i rækkehuse. Der findes ingen blokke i byen.

Qaanaaq ligger med udsigt til den meget smukke fjord, hvor isen ligger fast de 8 af årets måneder.

De fleste huse i byen er udlejningsejendomme og fordeles til boligsøgende efter familiestørrelse og økonomisk formåen. Der gives nedslag i huslejen for børnefamilier. For lærere er huslejen yderst rimelig, idet der ifølge overenskomst betales boligbidrag.
Mange af husene er såkaldte selvbyggerhuse. Selvbyggerhus erhverves ved at indbetale 5% af materialeværdien til huset. Resten afskrives rente og afdragsfrit over 33 år. Til gengæld skal husejeren selv stå for opførelsen af huset og selv financiere elinstallationen. Husene kommer med skib om sommeren, og den flittige selvbygger har mulighed for at færdigopføre huset på 3 til 4 måneder. Den almindeligste type selvbyggerhus er især meget populær på bygderne.

Hundene i Qaanaaq præger bybilledet, og de er i antal langt flere end menneskene. Den grønlandske slædehund minder meget om ulven i sin adfærd og holdes ikke som kæledyr. Så normalt er de ikke særligt socialt anlagt over for mennesker og kan være farlige.
For at undgå ulykker skal alle hunde ifølge loven være bundet. Den eneste undtagelse herfra er drægtige tæver eller tæver med hvalpe. Når hvalpene bliver 6 måneder, skal de dog bindes.

Beboerne i Qaanaaq ser frem til at en af byens attraktioner "Polar Grill" genåbner med grillmad til de forfrosne.

KNI står for forsyningen af byen og har tre afdelinger, hvor der kan handles. Således en afdeling med manufaktur, sko, bøger, aviser og blade.  Der findes endvidere en afdeling, hvor der kan købes et begrænset udvalg af møbler.

I isenkramafdelingen sælges varer til fangst, værktøj, køkkengrej, legetøj, tv, hi-fi udstyr, hårde hvidevarer og cykler. Det er også her der er videoudlejning og udhandling af øl, vin og spiritus.

I kolonialforreningen sælges fortrinsvis madvarer. Stort set hele året er der et mindre, men friskt udbud af frugt og grønt samt mejeriprodukter.  Også frosne hjemmemarkedsprodukter sælges her.  Disse er mattaq, sælkød, fersk og tørret fisk samt fugle.

Qaanaaq har et flot og velfungerende sygehus, hvor der normalt er ansat en læge og en sygeplejerske og sundhedmedhjælpere. Der findes moderne tandklinik og tandlægen er i byen flere gange om året. Al behandling under sundhedsvæsnet er gratis.

Det renoverede sygehus i Qaanaaq blev indviet i 1996, og har bl.a. en afdeling for indkvartering af patienter fra bygderne.

For bygdepatienter kan det undertiden være nødvendigt at benytte den gamle "ambulance" - en stor slæde med fastbygget telt, der alt efter forholdene trækkes af hunde eller efter en snescooter.

Kommunekontoret i Qaanaaq huser den kommunale administration med folkeregister, skattekontor, lønkontor, socialkontor og arbejdsmarkedskontor.
Den samlede skatteprocent i kommunen er 43% for 1999. Det årlige standardpersonfradrag udgør ca. 40.000 kr.


Kommunalbestyrelsen i Qaanaap Kommuunia har syv medlemmer, der holder møde i den smukke mødesal 4-6 gange om året.

Den store flotte kirke i Qaanaaq ligger umiddelbart øst for skolen. Kirken blev indviet d. 21. november kun et halvandet år efter befolkningens flytning fra Uummannaq.

Der er normalt gudstjeneste hver søndag og ved de kirkelige højtider iøvrigt. Gudstjenesterne forestås af præsten eller af en kateketen.

Altertavlen er et maleri specielt udført til kirken i Qaanaaq. Oprindeligt var Jesus malet uden strømper, men hensynet til den lokale skik gjorde, at disse senere blev påmalet.

Qaanaaq er et højteknologisk samfund i kommunikation. Via en satellitstation foregår al kommunikationen med omverdenen - SamtidighedsTV og -radio med det øvrige Grønland - telefon- fax- og Internetforbindelse til hele verden og bygderne.

Med beliggenheden langt nord for polarcirkelen er der meget lang mørketid i Qaanaaq.  Næsten fire måneder ses solen ikke på himmelen.  Dette betyder ikke, at det er svært at færdes ude - en næsten altid skyfri himmel med masser af stjerner og måneskin lyser op på sne og is.  Kun farverne er forsvundet.

I sommerhalvåret er der tilsvarende godt fire måneders midnatssol, og da vejret generelt er godt og nedbøren minimal, er der nok alt ialt mindst lige så mange solskinstimer i Qaanaaq som i resten af Grønland.

Tilbage til forside

Counter for statistical purposes and may be reset: