1

กฏกติกาควรรู้ สัญญาณมือ1
สัญญาณมือ2
สัญญาณมือ3

กลับไปหน้าหลักจ้าา

 

TRAVELLING  l  JUMP BALL  l  ILLEGAL DRIBBLE  l  TECHNICAL FOUL  
 INTINTIONAL FOUL  l  HOLDING  l  PUSHING

สัญญาณมือของกรรมการ...

TRAVELLING คือ เคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูก แสดงกำหมัดทั้ง สองข้าว หมุนรอบกับข้างหน้าลำตัว (ROTATE FISTS) เป็นการผิดระเบียบที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นโดยที่ลูกไม่โดนพื้นและก้าวขาเกิน 2 ก้าว ถือเป็น travelling หรือ walking นั่นเอง

travelling

JUMP BALL คือ ลูกกระโดด ยกหัวแม่มือทั้งสองข้างขึ้นเหนือ ศีรษะ (THUMBS UP) เกิดขึ้นเมื่อลูกบอลออกนอกสนาม โดยลูกบอลได้ถูกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายพร้อมๆ กัน หรือกรณีผู้ตัดสินไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นผู้ถูกลูกครั้งสุดท้าย หรือกรณีผู้ตัดสินมีความเห็นไม่ตรงกัน ให้เล่นใหม่โดยโยนลูกกระโดด ณ วงกลมใกล้กับที่เกิดเหตุ ถ้าลูกบอลติดค้างอยู่บนส่วนประกอบของห่วงประตูให้เริ่มเล่นใหม่ด้วยลูกกระโดย โดยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่เส้นโยนโทษที่ใกล้ที่สุด เว้นแต่ภาวะเช่นนั้นเกิดระหว่างการโยนโทษเนื่องจากการฟาวล์เทคนิค ผู้ฝึกหรือผู้เล่นสำรอง หรือไม่ก็เกิดในกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเกิดการยึดบอลไว้พร้อมกันซึ่งเป็นลูกผิดระเบียบอีกอย่งนึงน่ะจ๊ะ

jumpball

ILLEGAL DRIBBLE คือ เลี้ยงลูกผิดระเบียบ แบมือเคลื่อนสัน ขึ้นลงข้างหน้าลำตัวคล้ายท่าเลี้ยงลูก (PATTING MOTION) เป็นการผิดระเบียบที่เกิดขึ้นบ่อยเช่นกัน เกิดจากการที่ผู้เล่นที่กำลังครอบครองบอลนั้นถ้าเกิดการเคาะบอลและจับลูกบอลไปแล้ว จะไม่สามารถเคาะบอลได้อีก หรือกรณีที่ผู้ครอบครองบอลเลี้ยงบอล สองมือในเวลาเดียวกัน ไม่งั้นจะเกิดกรณีนี้หรือที่เรียกว่า Double Ball นั่นเอง

illegal dribble

TEACHNICAL FOUL คือ การฟาวล์ทางเทคนิค กรรมการจะ ยกแบฝ่ามือสองข้างแตะกัน เหนือศรีษะเป็นรูปตัวที (FORM T. PALM SHOWING) ผู้เล่นต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ตัดสินและคำเตือนของเจ้าหน้าที่ และไม่ใช้วิธีการต่างๆ อันผิดวิสัยของนักกีฬา มิฉะนั้น จะเป็นการฟาล์วทางเทคนิค
       บทลงโทษ ให้บันทึกผู้กระทำผิดหนึ่งครั้งและปรับให้อีกฝ่ายหนึ่งได้โยนโทษ 2 ครั้ง ต่อความผิด 1 ครั้ง ถ้าเป็นการกระทำที่จงใจและกระทำเช่นนั้นอยู่เสมออาจจะปรับฟาล์วเสียสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน
      นอกจากนี้ การเกิดการฟาล์วเทคนิคนั้นยังเกิดได้ในกรณีอื่นอีกเช่น การฟาล์วเทคนิคระหว่างฝึกเมื่อระหว่างพักครึ่งเวลา และระหว่างพักก่อนเวลาเพิ่มพิเศษให้เริ่มเล่นด้วยลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนามหลังจากโยนโทษแล้ว และยังเกิดกับผู้ฝึกหรือผู้เล่นสำรองได้อีกด้วยโดยจะมีบทลงโทษให้ปรับและบันทึกฟาล์วแก่ผู้ฝึกที่กระทำผิด 1 ครั้ง และให้หัวหน้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งกำหนดตัวผู้โยนโทษ 1 ครั้ง ของความผิดแต่ละครั้ง ขณะโยนโทษไม่ให้ผู้เล่นอื่นยืนตามแนวเขตโทษ และให้ฝ่ายที่โยนโทษส่งลูกเข้าเล่นจากเส้นข้างตรงกึ่งกลางสนามไม่ว่าลูกจะลงห่วงประตูหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงและกระทำผิดบ่อยๆ ผู้ฝึกอาจจะถูกเชิญออกนอกสนามและให้ผู้ช่วยทำหน้าที่แทน ถ้าขานฟาล์วเทคนิคผู้ฝึกหรือผู้ช่วยผู้ฝึกให้ทำโทษโดยการยิงลูกโทษ 2 ครั้ง ถ้าขานฟาล์วเทคนิคผู้เล่นหรือผู้เล่นสำรองให้ทำโทษโดยจดบันทึกฟาล์ว 1 ครั้ง และให้ยิงประตูโทษ 2 ครั้ง

teachnical foul

INTINTIONAL FOUL คือ การฟาวล์เจตนา ใช้มือข้างหนึ่งจับ ข้อมืออีกข้างหนึ่งเหนือศีรษะ (GRASP WRIST) เป็นการฟาล์วบุคคลที่ทำผิดโดยเจตนา เป็นลักษณะของการทำฟาล์วระหว่างการฟาล์วบุคคลกับการฟาล์วอย่างร้ายแรงต้องออกจากการแข่งขัน ผู้เล่นที่ทำฟาล์วเจตนาซ้ำๆ อาจให้ออกจากการแข่งขันได้ ผู้เล่นที่ไม่ตั้งใจเล่นลูกแต่ทำให้เกิดการถูกต้องตัวคู่ต่อสู้ถือเป็นการฟาล์วเจตนา
      บทลงโทษ บันทึกฟาล์วบุคคล 1 ครั้ง แล้วให้โยนประตูโทษ 2 ครั้ง แต่ถ้าฟาล์วขณะโยนประตูและลูกลงห่วงให้นับได้คะแนนและโยนโทษอีก 1 ครั้ง

intintional foul

HOLDING คือ การยึดหรือฉุด แสดงสัญญาณฟาวล์แล้วจับข้อ มือแบอีกข้างหนึ่งข้างหน้าระดับลำตัว (SIGNAL FOUL, GRASP WRIST)

holding

PUSHING คือ การผลักแสดงสัญญาณฟาวล์แล้วใช้มือแบทั้ง สองข้างแสดงท่าผลักข้างหน้าระดับหน้าอก (SIGNAL FOUL IMITATE PUSH) เป็นการฟาล์วด้วยการผลัก

pushing

 

NEXT PAGE >>>
1