1

กฏกติกาควรรู้ สัญญาณมือ1
สัญญาณมือ2
สัญญาณมือ3

กลับไปหน้าหลักจ้าา

 

Time In  l  Time out or Stop Clock  l  Cancle  l  3-point Field goal
Personal Foul l  Double Foul  l  Designate an Offender  l  Goaltending

สัญญาณมือของกรรมการ...

Time In กรรมการเรียกให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเข้ามาในสนามเพื่อเริ่มเล่นต่อหลังจากเกิดเวลานอกขึ้น

time in

Time out or Stop Clock เมื่อเกิดเวลานอกขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้ให้สัญญาณกรณีต่อไปนี้ต้องหยุดนาฬิกา ผิดระเบียบการเล่น ฟาวล์ ลูกยึด เมื่อมีการชักช้าผิดปกติ ในการนำลูกบอลตายเข้ามาเล่น เมื่อหยุดการเล่นมีผู้เล่นบาดเจ็บ หรือเมื่อผู้ตัดสินให้ผู้เล่นออกนอกสนาม เมื่อมีคำสั่งหยุดเล่นด้วยเหตุผลบางประการของผู้ตัดสินเมื่อสัญญาณ 30 วินาที

Time out

Cancle "ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก" ไม่รู้จะอธิบายยังไง อืมม.. อย่างเช่นว่า เกิดการฟาล์วก่อนที่จะยิงประตู แล้วฝ่ายบุกนั้นยิงประตูเข้าไป แต่ลูกนั้นไม่นับ กรรมการจะเป่าเพื่อบอกยกเลิกลูกที่ยิงเข้าไม่ให้เป็นคะแนน หรือ ในกรณีที่ยุติการเล่นเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน

cancle

3-point Field goal เมื่อฝ่ายบุกยิงประตูนอกเส้นสามคะแนนแล้วยิงประตูเข้า กรรมการจะยกสัญญาณเพื่อแสดงให้รู้ว่าลูกนั้นมี 3 คะแนน กับผู้เล่น เจ้าหน้าที่ และผู้ชม

3-point Field goal

Personal Foul ฟาล์วบุคคล คือการที่ผู้เล่นได้ถูกต้องตัวผ่ายคู่ต่อสู้ ได้แก่ การสกัดกั้น, การจับหรือยึด, การเข้าป้องกันข้างหลัง, การจับ ยึด ชน ขัดขา กีดกันการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้, ผู้เล่นกีดกัน, ผู้เลี้ยงลูก ต้องไม่ชนหรือถูกต้องตัวคู่ต่อสู้ระหว่างเลี้ยงลูกเข้าไป หรือต้องไม่พยายามเลี้ยงลูกเข้าไปในรพหว่างผู้เล่นผ่ายป้องกัน 2 คน หรือระหว่างคู่ต่อสู้กับเส้นเขตสนาม เว้นแต่จะมีที่พอแล้วหลบหลีกไป
          บทลงโทษ ปรับโทษฟาล์วบุคคลต่อผู้กระทำผิด 1 ครั้ง ทุกกรณี ถ้าทำฟาล์วแก่ผู้เล่นในขณะที่ไม่อยู่ในลักษณะกำลังยิงประตู ให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของฝ่ายที่ถูกทำฟาล์วส่งบอลเข้าเล่นทางเส้นข้างใกล้ที่เกิดเหตุ ถ้าฟาล์วในขณะโยนประตู ถ้าบอลลงห่วงให้นับคะแนนเหมือนยิงประตูธรรมดาและให้โยนโทษอีก 1 ครั้ง แต่ถ้าบอลไม่ลงห่วงให้มีการโยนโทษ 2 ครั้ง (แต่ในกรณีที่ผู้โยนประตูในระยะ 3 คะแนน ก็จะได้โยนโทษ 3 ครั้ง)

personal foul

Double Foul คือ การที่ผู้เล่นสองคนของทั้งสองฝ่ายทำฟาล์วซึ่งกันและกันหรือเวลาใกล้กัน เมื่อมีการฟาล์วคู่เกิดขึ้น ไม่มีการโยนโทษ แต่ให้บันทึกฟาล์วบุคคลแก่ผู้เล่นที่ทำฟาล์วทั้งคู่ ให้เริ่มเล่นต่อไปด้วยลูกกระโดดที่วงกลมใกล้กับที่เกิดเหตุ เว้นแต่ได้มีการยิงประตูเข้าห่วง ในขณะเดียวกับการฟาล์วคู่ก็ให้ส่งลูกเข้าเล่นจากเส้นหลัง ตามกติกาการส่งลูกเข้าเล่นจากเส้นหลัง

double foul

Designate an Offender การที่ผู้ตัดสินตัดสินให้ได้ยิงโทษ

Disignate an Offender

Goaltending คือ การที่ลูกบอล ได้ลอยไปยังจุดสูงสุดแล้วและกำลังจะลงห่วง แต่มีผู้เล่นไปปัดออกผู้ตัดสินจะถือว่าลูกนั้นได้คะแนน (แต่ในเมืองไทยส่วนมากจะไม่ค่อยเห็น)

Goaltending

 

<<<LASTPAGE

1