ประชาธิปไตย / สัจจะ 10 ประการ / ทับหลัง / เชกูวาร่า / คานธี / ออง ซาน ซู จี / แม่สาย / เมด อิน ไทยแลนด์ /
พออยู่พอกิน / เวลคัม ทู ไทยแลนด์ / ยายสำอาง / ถึกควายทุย (ทั้ง 10 ภาค) / บ๊กสุ / เจ้าตาก / หลวงพ่อคูณ

มนต์เพลงคาราบาว
สถานการณ์เรื่องราว ถึงมนต์เพลงคาราบาว

มนต์เพลงคาราบาว หมายถึง แรงบันดาลใจของคาราบาวจนออกมาเป็นเพลงต่างๆเหล่านี้

พออยู่พอกิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ พออยู่พอกิน ให้กับประชาชนชาวไทยได้แก้ไขปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ในเหตุการณืเศรษกิจฟองสบู่แตก
พี่น้องชาวไทยอยู่ในสภาวะย่ำแย่ทั้งด้านเงินทองของใช้ และที่สำคัญด้านจิตใจ
คาราบาวร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงถ่ายทอดบทเพลงเพื่อให้คนไทยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต

...ตราบใดที่ยังมีแรง จะแปลงไร่นาเป็นผลิตผล พอเพียงให้เลี้ยงตัวตน เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน บรรพบุรุษเอาหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน...

เพลงพออยู่พอกิน อยู่ในอัลบั้ม พออยู่พอกินอยู่ในยุคหากหัวใจยังรักควาย 15 ปี คาราบาว
เนื้อเพลง พออยู่พอกิน

1