Herrbråten


Byn Herrbråta, inledning och kort historik   Mantalslängderna och Herrbråta    Första husförhörslängden  
Avskrifter ut födelsboken för Herrbråta    Källorna till kunskap om Herrbråta    Länkar till källor och fördjupning...

Herrbråta eller Herrbråten som byn också kallas ligger i Kila socken, Jönåkers härad uti sydöstra Sörmland (D-län). Byn ligger där Kiladalens bördiga jord skiftar över i Kolmårdens magra tallmoar. Troligen uppstod byn som ett nybygge, "en ur ödemarken upptagen torpstad" för att låna ord från förfluten tid. Redan på 1570-talet uppmuntrade hertig Karl (sedemera Karl IX) nyodling genom att ge sju års skattefrihet. .

Enligt Petrus Nordman (1888) i "Finnarne i mellersta Sverige" var Hendrik Finne i Herrabråta på Kolmaren år 1581. Att det rör sig om vårt Herrbråte råder ingen tvekan om.

Nordman skriver vidare att finnarna kom för att söka lyckan i den västra landsändan (Finland var ju den östra). Orsaken skall också ha varit det rådande Klubbekriget då finnar ifrån Vitasaari, Rautalampi, Saarijärvi och Laukkas socknar flydde Klubbekrigets fasor. Det är möjligt att många nybyggare kom ifrån dessa socknar, men vad avser grundaren av Herrbråta berodde i alla fall inte flytten till Sverige på Klubbekriget, detta var först ca 1597.


Rautalampi, SF

I denna del av min hemsida har jag tänkt att göra en djup dykning i det tidiga 1700-talets Herrbråta eller Herrbråten som det då kallades. Intresset var från början rent primitivt släktforskarmässigt, dvs jag ville ha reda på anorna som bott där. Men intresset har breddats, en utökning som rör alla Herrbråtabor har kommit med tiden. Samtidigt vill jag inte sticka under stol med att just relationerna mellan personer är något av det mest spännande som finns.

I första skedet kommer en del avskrifter från Mantalslängder och födelseböcker att presenteras. Med hjälp av mantalslängder, födelse-, död-, vigselböcker och den första husförhörslängden från 1760-talet kan man sedan skapa en bra bild över vilka som bodde på de olika gårdarna under 1700-talets första hälft. Målet är också att jag skall försöka komplettera materialet med bouppteckningar, domböcker osv när jag får tid.

Ett lämpligt ställe att starta med är familjerna i den första husförhörslängden. Här finns vuxna, några ogifta syskon, barn och en del föräldrar satta på undantag. Lusläsande av födelse, död och vigselböckerna har sedan gett spår bakåt i tiden. För att säkra spåren bakåt har jag också kikat framåt, tex i dödböcker för att få födelseår osv. Mantalslängderna bakåt har sedan tjänat som kontroll vid generationsöverlåtelser, flyttar m.m


Byn Herrbråta, inledning och kort historik   Mantalslängderna och Herrbråta    Första husförhörslängden  
Avskrifter ut födelsboken för Herrbråta    Källorna till kunskap om Herrbråta

Länkar:
Finnar:
Historia kring Viitasari (SF)
Klubbekrigets historia (Letterstedskas hemsida)
Klubbekrigets historia (Kokkolas hemsida)
Klubbekrigets historia (hemsida)
Klubbekrigets historia (Finnsam)
Finnarnas historia i Sverige
Finnarnas historia i Sverige (Genealogias hemsida)
Finnarnas historia i Sverige (hemsida)

Övrigt:
Kiladalen