>>>>>   ขอแสดงความยินดีกับประธานรุ่นคนใหม่ <<<<<

หลังจากการฉลองงานปีใหม่ ที่ร้านแพกลางกรุง

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2548

ได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ คุณ ธีระพงษ์ บุญรอดชู  เป็นประธานคนใหม่

ขอให้เพื่อนๆช่วยให้ความร่วมมือเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อรุ่นด้วยครับ

รายชื่อเบอร์โทรรวมทั้ง Email ของเพื่อนๆชาว Emba11

ข้อเสนอแนะรวมทั้งหาแนวร่วมปรับปรุง Web ของเรา

ติดต่อคุณ ธีรพงษ์

พักสายตา

 

 

 

 

 ۞ประกาศและข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวของกับรุ่นของเรา۞

 

bullet

20051220 สารจากประธานคนใหม่

bullet

20051226 ประมวลบรรยากาศงานสังสรรค์ปีใหม่พร้อมภาพถ่าย

bullet

20060110 กำหนดการเข้าพบสวัสดีปีใหม่อาจารย์

bullet

20060111 ประมวลบรรยากาศการเข้าพบสวัสดีปีใหม่อาจารย์

 

 

Webmaster :     Tirachot Pakdi  

See who's visiting this page.View Page Stats