Profil | Info | Punësim
MicroNet - Hardware and Software Solution
 

 
   

Optimizimi i sistemit operativ:

Pastrim i kompjutereve nga viruset;
Pastrim i sistemeve operative nga         SPYWARE;
Pershpejtimi i punes se sistemit operativ;
Pershpejtim gjate startimit te kompjuterit tuaj;
Menaxhimi i ambientit punues tek kompjuteri juaj.

 
     

Riparime dhe perforcime tekompjuterit:
Kontrolli i pjeseve kompjuterike gjat ndonje difekti;
Gjetja e difekteve dhe menjanimi i tyre;
Shtimi i pjeseve te reja ne konfigurimin  ekzistues;

Formatimi I kompjuterve.

 
 
     

Instalime dhe Backup te te dhenave:
Instalimi i te gjitha sistemeve operative;

Instalimi i aplikacioneve/programeve te ndryshme;
Backup i te dhenave;
Shpetimi/Ruajtja e te dhenave gjate problemeve ne kompjuter;
 

 
     
Kompjuteret ne rrjet:
Konfigurimi i rrjeteve te vogla dhe  te mesme;
Mirembajtja e rrjetave;
Konfigurimi i konekcioneve te ndryshme te internetit (ADSL, Wireless, ...);
Mbrojtje dhe siguri te rrjetit tuaj;
Konfigurimi i cfardolloj paisjeje te rrjetit.
   
 
 

MicroNet Computers 1999-2009

1