หน้าแรก
     เรื่อมต้นกับ AVR
    ซอฟต์แวร์พัฒนา AVR
    มาเรียนภาษา C กัน
    สนุกไปกับ AVR
    บอร์ดทดลอง
    แหล่งความรู้
 
 

 

    

มารู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์กัน

อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เล็กๆ หรือที่เรียกกันว่า
ระบบสมองกลฝังตัว Embedded System กำลังฮิตกันครับคำนี้.. ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
จะต้องมีหน่วยประมวลผลกลางที่เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นหัวใจหลักในการทำงาน โดยบริษัทแรกๆที่
ได้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ ก็คืออินเทล ตอนนั้นยังประมวลผลแบบ 4 บิตอยู่ ได้แก่ตระกูล 4004 ต่อมาได้
พัฒนาเป็น 8 บิต ได้แก่ 8008,8085 เป็นต้น ซึ่งก็ทำให้การประมวลผลได้เร็วขึ้น จากนั้นบริษัทต่างๆก็ได้
มีการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ๆตามมา


ใขนขณะที่เทคโนโลยีของหน่วยประมวลผลได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยทั่วไปแล้ววงจรควบคุม
การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะอยู่ในรูปของวงจรดิจิตอลทั่วไปก็ได้แต่ปัจจุบัน
ระบบสมองกลฝังตัวจะใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์มากขึ้น เนื่องจากมันมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะทำให้
การควบคุมการทำงานจะเน้นไปที่ การพัฒนาทางซอฟต์แวร์ แทนการการพัฒนาทางฮาร์ดแวร์ เช่นในอดีต

แล้วไมโครโปรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์มันต่างกันยังไง..

การที่จะนำไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งานจะต้องมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน
และมีหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม และยังต้องมีพอร์ต I/O สำหรับให้ระบบติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรานำมโครโปรเซสเซอร์ 8085 มาใช้งาน เราจะต้องนำไอซีต่างๆมาต่อเพิ่มเข้าไป
ได้แก่ ไอซีหน่วยความจำ ROM หรือ EPROM ปัจจุบันพัฒนามาเป็น Flash memory สำหรับเก็บโปรแกรม
และยังต้องมีไอซีหน่วยความจำ RAM สำหรับเก็บข้อมูลขณะที่ไมโครโปรเซสเซอร์ประมวลผล
ยังไม่พอครับ..ยังต้องมีไอซี I/Oไว้ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกถ้าเกิดต้องการที่จะประมวลผลเกี่ยวกับ
สัณญาณอะนาล็อกก็จะต้องมีไอซีแปลงสัณญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอล และยังต้องมีการต่ออุปกรณ์ต่างๆ
เพิ่มเข้าไปอีกมากมาย แล้วแต่ลักษณะงานของเราครับ..


เห็นไหมครับว่าการที่จะใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์สักตัวเหนื่อยเอาการทีเดียว ต้องมีความชำนาญทางด้าน
ฮาร์ดแวร์พอสมควรครับ..แต่เรามีทางเลือกครับ นั้นคือ"ไมโครคอนโทรลเลอร์" อุปกรณ์แทบทุกตัวที่กล่าวมาได้ถูกจับ
ยัดใส่เข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียว ทำให้การใช้งานทำแค่เพียงต่ออุปกรณ์ภายนอกที่จำเป็นเท่านั้น
ไมโครโปรเซสเซอร์จะเหมาะกับการที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่มากๆ เช่น เครื่อง PC ของเราครับ

 

 

Email :tiwaavr@yahoo.com

   tiwaavr@yahoo.com