สัจนิรันดร์

สัจนิรันดร คือรูปแบบของประพจน์ที่เป็นจริงเสมอไม่ว่าค่าความจริงของประพจน์ย่อยจะเป็นเช่นไร

การตรวจสอบสัจจนิรันดร์ด้วยวิธีต่างๆ

1. วิธีสมมูล
- ใช้กับประพจน์ที่มี คือการตรวจสอบสมมูลนั้นเอง
2. วิธีขัดแย้ง
- สมมุติให้ T ก่อน
- ไล่ค่าประพจน์ย้อนกลับ
- ถ้าเกิดการขัดแย้งจะสรุปได้ว่าเป็น สัจจนิรันดร์ทันที

ตัวอย่าง ประพจน์ที่เป็น สัจจนิรันดร์

 


© Copyright Assumption College, Bangkok Thailand. All rights Reserved.
 
1