Hạ thế - Thái Cực Quyền (Dương thức)

Hạ thế

HomeTư thế trước đó
Động tác: Mủi chân phải xoay ra ngoài đạp thực xuống, trọng tâm từ từ đi qua chân phải, chân phải gập đầu gối lại hạ xuống, thành "tả phác bộ"; đồng thời, bàn tay trái tùy theo trọng tâm đi về phía sau mà gập cùi chỏ lại vẻ hình cung đi vào, qua trước ngực rồi đi xuống, từ bên trong chân trái xuyên ra trước. Nhãn thần thoáng đến bàn tay trái

Yếu điểm:

1. Lúc bàn tay trái vẻ hình cung đi vào và xuống dưới, phải tùy theo trọng tâm đi về sau mà thả lỏng eo và hông, vai, chìm cùi chỏ xuống, như vậy mới liên quán kéo bàn tay trái đi về hạ xuống. Bàn tay trái đi vào rồi xuyên ra phải tròn trịa linh động, ngóng tay phải hướng về trước (hướng đông), lòng bàn tay hướng nam

2. Lúc làm động tác chiêu Hạ thế phải đề phòng thân thể chồm về trước, cúi đầu, và mông đít nhô ra, phải vẫn giữ nguyên phần trên thân thể ngay thẳng, và chú ý không được ưỡn ngực

3. Lúc làm thành "tả phác bộ", đầu gối chân trái vẫn hơi cong, không được thẳng băng

4. Nhãn thần tuy tùy theo tay trái, nhưng đến lúc tay trái đi từ dưới ra, không được cúi đầuPrevious
Next