Thoái Bộ Khóa Hổ - Thái Cực Quyền (Dương thức)

Thoái Bộ Khóa Hổ

HomeTư thế trước đó
Động tác: Chân trái đi qua mắt cá chân phải bước về sau một bước, thân thể tùy theo đó hơi chuyển qua bên phải; trọng tâm từ từ đi qua chân phải, chân trái nhấc về sau đặt xuống cách chừng nửa bước, lấy mủi chân chạm mặt đất, thành "tả hư bộ", thân thể tùy theo đó mà vẫn đối diện về phía trước. Đồng thời, hai nắm tay biến thành bàn tay phân khai ra hai bên, bàn tay phải tùy theo chuyển thể bên phải vẻ hình cung từ trước đi xuống qua bên phải rồi đi lên (lúc này thân thể chuyển ra trước), dừng ở mé trên bên phải, vừa đi vừa "nội tuyền" làm cho lòng bàn tay hướng ra trước (hơi hướng lên trên); bàn tay trái từ trước vẻ hình cung đi xuống qua bên trái hạ xuống dưới một bên hông, lòng bàn tay vẫn hướng xuống đất, ngón tay hướng về trước. Mắt trước tiên nhìn đến bàn tay phải vẻ hình cung qua bên phải, lúc bàn tay phải đi lên, lập tức chuyển nhìn thẳng ra trước, nhãn thần thoáng đến hai bàn tay

Yếu điểm:

1. Lúc bước về phía sau, chú ý chỗ chân phải đặt xuống không được nằm trên một đường thẳng

2. Lúc thành xong thế Thoái bộ khóa hổ, phần trên thân thể không được hướng qua bên phải hoặc ngửa về sau, hoặc chồm ra trước, mà vẫn phải ngay thẳng

3. Lúc hai bàn tay phân khai ra rồi, hai cánh tay phải trình hình cung, chú ý hai bàn tay không được xa thân thể quá thành ra hiện tượng tung tán
Previous
Next