NHỮNG KINH THƯỜNG ỌC

Kinh Cha Thnh Thần
Chng con lạy ơn ức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng, chng con xin ức Cha Thnh Thần xuống đầy lng chng con, l kẻ tin cậy ức Cha Trời, v đốt lửa knh mến ức Cha Trời trong lng chng con; Chng con xin ức Cha Trời cho ức Cha Thnh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.
Chng con cầu cng ức Cha Trời, xưa đ cho ức Cha Thnh Thần xuống, soi lng dậy dỗ cc Thnh Tng ồ, th ry chng con cũng xin ức Cha Trời cho ức Cha Thnh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng ức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen

Kinh Tin Knh
Ti tin knh ức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất. Ti tin knh ức Cha Gisu Kit l con một ức Cha Cha cng l Cha chng ti. Bởi php ức Cha Thnh Thần m Người xuống thai sinh bởi B Maria ồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi- Philat, chịu đng đanh trn cy Thnh Gi, chết v tng xc, xuống ngục tổ tng; Ngy thứ ba bởi trong kẻ chết m sống lại ln Trời ngự bn hữu ức Cha Cha php tắc v cng; Ngy sau bởi trời lại xuống phn xt kẻ sống v kẻ chết. Ti tin knh ức Cha Thnh Thần. Ti tin c hội thnh hằng c ở khắp thế ny, cc Thnh thng cng. Ti tin php tha tội. Ti tin xc loi người ngy sau sống lại. Ti tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chung con ở trn Trời chng con nguyện danh Cha cả sng, nước Cha trị đến, cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời. Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy, v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con, xin chớ để chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Knh Mừng
Knh mừng Maria đầy ơn phước, ức Cha Trời ở cng B, B c phc lạ, hơn mọi người Nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ. Thnh Maria ức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội, khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

Kinh Sng Danh
Sng danh ức Cha Cha v ức Cha Con v ức Cha Thnh Thần, như đ c trước v cng v by giờ v hằng c v đời đời chẳng cng. Amen

Kinh Lạy Cha Gisu Xin Tha Tội
Lạy Cha Gisu, xin tha tội chng con. Xin cứu chng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa cc linh hồn ln Thin đng, nhất l những linh hồn cần thm lng thương xt Cha hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhn lnh, lm cho chng con được sống, được vui, được cậy, thn lạy Mẹ, chng con, con chu Ev, ở chốn khch đầy ku đến cng B. Chng con ở nơi khc lc than thở ku khẩn B thương. Hỡi ơi! B l Cha bầu chng con, xin gh mặt thương xem chng con. ến sau khỏi đầy. Xin cho chng con được thấy ức Cha Gisu, con lng B gồm phc lạ. i khoan thay, nhn thay, dịu thay Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


Kinh Hy Nhớ
Lạy Thnh Nữ Đồng Trinh Maria l Mẹ rất nhn từ, xin hy nhớ xưa nay chưa từng nghe c người no chạy đến cng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu gip m Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhn v sự ấy con lấy lng trng cậy than van chạy đến sấp mnh xuống dưới chn Đức Mẹ, l Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoi đến con l kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ l Mẹ Cha Cứu Thế xin chớ bỏ lời con ku xin, một dủ lng thương m nhận lời con cng. Amen.


Kinh Cm Ơn
Con cm ơn ức Cha Trời l Cha lng lnh v cng, chẳng bỏ con, chẳng để con khng đời đời m lại sinh ra con, cho con được lm người, cng hằng gn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngi Hai xuống thế lm Người chuộc tội chịu chết trn cy Thnh Gi v con, lại cho con được đạo Thnh ức Cha Trời, cng chịu nhiều ơn nhiều php Hội Thnh nữa, v đ cho phần xc con ngy-đm hm nay được mọi sự lnh; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy cc Thnh ở trn nước Thin ng cm ơn ức Cha Trời thể no, th con cũng hợp cng cc Thnh m dng cho Cha con cng cm ơn như vậy. Amen.


 Kinh Tin
Lạy Cha con, con tin thật c một Đức Cha Trời l Đấng thưởng phạt v cng. Con lại tin thật Đức Cha Trời c Ba Ngi, m Ngi Thứ Hai đ xuống thế lm người chịu nạn chịu chết m chuộc tội thin hạ. Bấy nhiu điều ấy cng cc điều Hội Thnh dậy th con tin vững vng v Cha l Đấng thng minh v chn thật v cng đ phn truyền cho Hội Thnh. Amen. 

 Kinh Cậy
Lạy Cha con, con trng cậy vững vng v cng nghiệp Đức Cha Gisu th Cha sẽ ban ơn cho con giữ đạo nn ở đời ny, cho ngy sau được ln thin đng xem thấy mặt Đức Cha Trời hưởng phc đời đời, v Cha l đấng php tắc v lng lnh v cng đ phn hứa sự ấy chẳng c lẽ no sai được. Amen.

 Kinh Knh Mến
Lạy Cha con, con knh mến Cha hết lng hết sức trn hết mọi sự, v Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng, lại v Cha th con thương yu người ta như mnh con vậy. Amen.

 

1