ประกาศย้ายบ้านจ้า เว็บใหม่ย้ายไปอยู่ที่ www.thai.net/top4me ครับ
ประกาศย้ายบ้านจ้า เว็บใหม่ย้ายไปอยู่ที่ www.thai.net/top4me ครับ

 

หมายเหตุ - คุณยังสามารถเข้าชม merrytob.cjb.net ได้ แต่คงจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเว็บใหม่เพราะฉะนั้นเข้าเว็บใหม่ดีกว่า...555
Choose Web - ใหม่ www.thai.net/top4me หรือ เก่า merrytob.cjb.net
ส่งหมายเหตุท้าย : 19/10/45 นี่เป็นการย้ายในขั้นตอนที่หนึ่ง อาจจะมีการย้ายอีกไปที่ www.top4me.i-p.com
1