<BGSOUND SRC="HC.mid" LOOP=INFINITE>
back
1
2
3
4
5
Chuyen^.   tinh`   AO'   TRANG*'
Chieu^`  chieu^`  ao'  trang*'  ve^`  qua  ngo~
Long`  thay^'   xon^  xao...tim  ron^.   rang`
E  ap^'   dang'  ai  cuoi*`   trong   mat*'
Noi^~   niem^`  chua*   to?   van^~  mien^   man

Mot^.   ngay`  ao'    trang*'   buoc*'   sang   ngang
Dung*`   trach'   nguoi*`  sao   qua'   phu?   phang`
Som*'   toi^'   di   ve^`   trong  lang*.   le~
Thuyen^`   hoa  nguoi*`   chang*?   chiu.  dua*   sang

Tu*`   do'   xom'   ngheo`   quen^   ao'   trang*'
Nhung*   con`   mot^.   ke?   van^~   hoai`   mong
Chieu^`   chieu^`   van^~   ngong'   trong^   ta`   ao'
Tat*'  nang*'   hoang`   hon^...lanh.   buot^'   long`

Yeu^   lam*'...ngay`   xua*   ta`  ao'   trang*'
Nhung*   vi`   tay  trang*'   phai?   danh`   tam^
Lang*.   nhin`  ao'  trang*'   sang  thuyen^`  khac'
Van^~   nho*'   suot^'  doi*`   trong   lang*.   cam^

Ao'   trang*'   gio*`  day^   o*?   chon^'  nao`
Co'   con`   nho*'   den^'  nhung*~   chieu^`  nao
Ngap^.   ngung*`   chan^   buoc*'   khi   qua   ngo~
Anh'   mat*'   ai   con`   quan^'   quit'   trao

Nguoi*`   ay^'   van^~   mong   co'   mot^.   ngay`
Thay^'   ta`  ao'   trang*'   tro*?   ve^`   day^
Nghen.  ngao`   mat*'   le^.   nhin`   lan^`   cuoi^'
De^?   thay^'   long`   minh`   nhu*   tinh?   say

Ao'   trang*'   ra   di    van^~   biet^.   ngan`
Mot^.   nguoi*`   o*?  lai.   van^~   sau^`   mang
Trang*'   tay   nay   van^~   la`   tay   trang*'
De^?   luc'   chieu^`   ve^`  lai.   tho*?   than

May^   oi*   bay   den^'   phuong*   troi*`   ay^'
Co'   thay^'   mot^.   ta`   ao'    trang*'   bay
Nhan*'   gui*?   gium`   ai   loi*`  hoi^'   tiec^'
Ngay`   xua*....da~   de^?   vuot^.   tam^`   tay

Ao'   trang*'   khong^   con`  qua  xom'  nho?
Doi*`  nhu*  trong^'  vang*'   chang*?   con`  ai
Ve^`   dau^   doi^   mat*'  nguoi*`  xua*   ay^'
Cui'   xuong^'   ngam^.   ngui`   thuong*   nho*'   ai

Da~   may^'  nam*  roi^`  nguoi*`  van^~  doi*.
Mot^.  chieu^`  ao'   trang*'  lai.  quay  ve^`
Nhung*  roi^`   chang*?  thay^'  dau^   ta`  ao'
Mon`  moi~  nguoi*`   danh`   xa   xom'  que^

Ngay`   xua*  ao'   trang*'   ve^`   qua   ngo~
Lai.   thay^'   ai  kia   dung*'  lang*.   nhin`
Chan^   buoc*'   ngap^.   ngung*`....long`   boi^'   roi^'
Hinh`   nhu*   long`   vuong*'  ...  mot^.   bong'   hinh`

Tung*`   chieu^` lang*.  le~   theo  nam*   thang'
Ao'   trang*'....ai  kia  van^~   lang*.   tham^`
Doi~   mat*'    trong^   theo   nghin`   luu*   luyen^'
Trong   long`   chon^   mot^.  moi^'   tinh`   cam^

Van^~   biet^'   ai   kia   nghe^.   si~   ngheo`
Trong   long`   mang  nang*.   noi^~   co^  lieu^
Yeu^   ta`   ao'   trang*'    nhung*   khong^    noi'
Chi?   biet^'   trong^   theo   moi^~   buoi^?   chieu^`

Gio*`   day^   ao'   trang*'   phai?   sang   ngang
Voi*'    moi^'   tinh`   cam^   da~   phu?   phang`
Vang`   da'   chua*   tung*`   cau^   the^.   uoc*'
Ai   kia   da~    lo*~    chuyen^'   do`   ngang

Trong  ngay`   ao'  trang*'   buoc*'   vu  quy
Mot^.  ke?   trong^   theo   chang*?   noi'  gi`
Cui'  mat*.   dau^'   nhanh   giong`  le^.  tui?
Theo   chong^`... ao'   trang*'   buoc*'   ra   di

Nho*'  hoai`   doi^   mat*'   cua?   nguoi*`   xua*
Dau   xot'   trong^   theo   luc'   tien^~   dua*
Chan   chua*'   an^   tinh`...nhin`   ao'   trang*'
Bao   nhieu^   thuong*   nho*'   noi'   cho   vua*`

Ao'    trang*'   theo   chong^`   ve^`   xu*'   la.
Chu   toan`   bon^?  phan^.   nghia~   phu   the^
Nhung*   roi^`   nhung*~   luc'   hoang`  hon^   xuong^'
Hinh`   anh?   ai   kia   len   len'   ve^`

Cung~   muon^'   quay   ve^`   tham*   xom'   cu~
Ngai.   ngung`    gap*.   lai.    dang'   nguoi*`   xua*
Nghin`   trung`   ngan*   cach'   cang`   dau   xot'
Ao'   trang*'   thoi^   danh`   quen^   chuyen^.   xua*

Chieu^`   nay   mot^.   ang'   may^   bay  den^'
Co'   phai?   may^   tu*`   phuong*   ay^'   khong^
Vang*   vang*?   dau^   day^   loi*`  nhan*'   goi.
Ao'   trang*'...nguoi*`  xua*   con`   nho*'   mong

Canh'   nhan.   dua*    tin   den^'   chon^'   nay`
Nguoi*`   con`  mon`   moi~  ngong'  cho*`   ai
Doi*.   hoai`... ao'  trang*'    khong^   ve^`  nua*~
Bo?   xom'   que^   ngheo`... kiep^'   trang*'   tay
Trang tho*  cua?   Toc'  May^
Gui*?  ai  khuc'  hat'   biet^.  ly  sau^`
Gui*?   ca?  niem^`   rieng^   lam*'   kho^?   dau
Gui*?   tieng^'   long`   con`   rung   dong^.   mai~
Gui*?   loi*`  nhan*'  nhu?   nho*'   ve^`  nhau
Em  san^  ga  nho?  qua'   diu`  hiu
Doi*.   chuyen^'  tau`  qua  nhung*~   buoi^?   chieu^`
Tau`   den^'  roi^`   di   khong^   luyen^'   nho*'
San^  ga   lang*.   le~   buon^`   co^   lieu^
             Goi.   xuan^  cho  no*?   mai   vang`
   Goi.  he`   cho  phuong*.   tim'   lan   khap*'   troi*`
               Goi.   thu   cho   la'   vang`  roi*
   Goi.   dong^   cho   tuyet^'   trang*'   roi*   lanh.   lung`
Day'   nuoc*'   mo`  trang*   co'  duoc*.  khong^
Da~   trang`   se  cat'  van^~  hoai`  cong^
Bao  nhieu^   lau^`  mong^.   troi^   theo   song'
Ao?   anh?  cuoc^.   tinh` .... con  so^'  khong^
Tieng^'  song'   vo^~   ri`   rao`  khong^  ngung*  nghi?
Ban?   nhac.  buon^`  dan`  mai~   den^'   thien^   thu
Nhu*   noi'   len^   mot^.   cuoc^.   song^'   phu`   du
Van^~   noi^'    tiep^'   theo   nhip.   buon^`   nam*   thang'
December 21, 2001
You need Java to see this applet.
1