สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจตรี สนาม  คงเมือง

 

เกิด

วันที่  8  มกราคม  2481

ที่อยู่

187  หมู่ 3  หมู่บ้านหนองหอย
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลหนองหอย
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทร. 053-321967
โทรสาร. 053-321971

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     (รร.นายร้อยตำรวจ)

อาชีพ

ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 6

เลขที่  ส.ว.140

sen140@parliament.go.th

                                               1