ПИСАР - Текстообработка с български облик
Версия 0.05 (22 септември 2003)
Версия 0.04 (17 август 2003)
Версия 0.03 (10 август 2003)
Версия 0.02 (8 юни 2003)
Версия 0.011 (1 май 2003)
Проявление 0.01 (20 април 2002)
Говорещ писар 0.15

За версиите след 0.02 и новите им възможности следете списание "Свещеният сметач" и раздел Програми

Какво е "Писар"?

  Писар е програма за писане и четене на словесни свитъци (текстови файлове). От версия 0.02 взема все повече да "прилича на нещо"...

Внимание! Авторът не отговаря за каквито и да е щети, получени вследствие на употреба на "Писар"!
 
Особеност | Приложение Notepad Писар 0.02
Най-голям отваряем свитък 64КБ 1МБ
Най-голям обработваем свитък 64КБ 2МБ
Смяна на шрифта Да, от Windows'98+ Да
Брояч на знаците Не Да
Презареждане Не Да
Провлачени свитъци Да Да
Печатане Да Не
Търсене на низ Да Не
Търсене и замяна на низ Не Не
Обсловно (контекстно) меню Да Не
Пресмятане на Мрежов поток Не Да
Новини в 0.02
Отваряне с команден ред Да Да
Разчитане на досовка кирилица (МИК) Не Да
Запомняне на последното състояние Не Да

 

Версия 0.02

        По желание на Inferlin - един от, вероятно няколкото потребители на "Писар", успях да се навия да подхвана за някой час предписанието и версията да дръпне "стремглаво" с една стотна...

"Поръчката" беше за:

 • отваряне с команден ред, за да може щракването върху словесни свитъци направо да включва Писар, вместо NotePad или друго приложение - изпълнена.
 • запомняне на положението и размера на прозореца - изпълнена. Разширена със запомняне на последния отворен свитък.
 • "чупене на редовете" (Word Wrap) - неизпълнена.
Добавих отваряне на текстове, записани в досовска кирилица, известна като "МИК". В прозореца словото излиза преобразувано в Windows-1251 - кирилица за "Прозорци".

Малки удобства са:
Ctrl-N - Нов свитък
Ctrl-U - Уголемява прозореца
Ctrl-S - Скрива прозореца в лентата със задачите

Разширението ".slv" означава "словесен". На моя сметач е свързан с Писар.


За следващата версия замислям да вградя възможностите на "Кирилизатор" - да се опитва да преобразува кодове - латиница<->кирилица или каквито потребителят определи.

Текст от версия 0.011

  Без търсене и замяна "Писар" е доста ограничен, но пък притежава "неповторимата способност" да изследва справките на "ОмегаКом" и по тях да изчислява количеството превхвърлени данни. Вече има наченки на ивица на състоянието.
 
Какво ще има в следващото проявление?

  В следващата си разновидност, "Писар" ще поддържа поне справките на "ОмегаКом" и ще може да търси и заменя низове. В текущата разновидност има много недоглеждания, например при опресняването на прозореца при смяна на знаците, питането на мекицата към потребителя дали ще запише свитъка при изключване, дори и да не са написани никакви знаци и т.н.. В следващото проявление, тези "недоглеждания" би трябвало да бъдат "огледани".

 

Често самозадавани въпроси...

- Какъв глаголен език е използван?
C++.

- Програмна среда?
Свързването е извършено от Mingw32, използван от средата за програмиране Dev C++ 4.

- Колко реда слово съдържа глаголът на Писар 0.01?
"Писар 0.01" е простичка мекица. Главният свитък - около 485, "Потокоброй": към 250, свитъците, в които се описва облика на мекицата имат около 50 реда. Общо няма и 800, сред които се включват няколко десетки реда описания, в началото на главната и "потокобройната" част, както и празни редове за прегледност... Заглавните свитъци, които съставят Windows-API и се използват от програмата, не се броят. Те се състоят от поне няколко хиляди реда глаголи. Всъщност, най-точна преценка за сложността на дадена програма, би трябвало да дава броят на действията и преобразованията в нея, а не на редовете, но първото се "измерва" по-трудно.

- Чакай, да не си откраднал примерната мекица от Dev C++, да си сменил надписите и да си я нарекъл "своя" ?!
Не. Наистина, използвах примерното приложение за основа, но надстройката стана доста по-голяма от нея - 250-те реда на "FileEditor" от DevC++ са само около 30% от обема на "Писар 0.01".

- Защо не си приложил словото на програмата?
Защото искам развитието й да бъде "под едноличната ми власт, ха-ха-ха!".

- Откъде се учиш да програмираш под Windows?
  Има свитък, който се нарича Win32.hlp. В него (двайсетина МБ) е събрано описание на програмния облик на Windows-32 (Windows API). Той е моят "учител по Windows".

- Защо наричаш file-а "свитък", interface-а "облик", програмния код "глагол" и т.н.?
Това са някои от непрекъснато създаваните от "Дружеството за защита на българския език"(ДЗБЕ) и списание Свещеният сметач неологизми. Част от тях все още са в течение на доуточняване. Посещавай списанието, ако искаш да разбереш повече за неологизмите, които ДЗБЕ предлага. Дали ще ги използваш или не, решаваш ти.

- Какво точно е "ДЗБЕ"? Какво върши?
Организация, стремяща се да противодейства на чуждиците в българския език, като:

 • използва отдавна съществуващи домашни думи за наричане на предмети и действия, за които повечето хора предпочитат да използват вносни;
 • дава нови значения на стари думи (например свитък, мигач, облик и т.н.)
 • сглобява нови думи, като използва словообразователни частици от българския език (напр. "звучудо" - музика, "показвач" - монитор, "въобраз" - информация и т.н.).
 • използва неологизми, създадени от други, но не приети в езика по време на създаването си (напр. птичак - самолет, слушалня - аудитория, използвани за пръв път от Иван Богоров).

  - Какво пък е списание "Свещеният сметач"?
  "Списанието на Юнаците"... Дълго е за обяснение... Списанието е пълно с писания... От там например, можеш да следиш предложенията на ДЗБЕ за "нови думи", и да видиш думите, въплътени в статии, в "юнашки уж-разкази", да теглиш звуковите произведения, които правя и... Най-добре виж сам.

  - Ти кой си?
  Аз? Знам ли... В личната ми карта май пише "Тодор Арнаудов", някои ми викат TodProg, други Тош, четвърти...

  - Защо ми говориш в мъжки род, откъде знаеш, че не съм момиче?
  Защо...Защото горните въпроси ги задавам сам на себе си... Доколкото знам, аз съм от мъжки пол, на което съответства мъжки род.

  - Защо те питах, дали не съм момиче, а не само дали не съм жена?
  Брей, какви въпроси си задавам?! Ще трябва да питам някои от по-вътрешните си Азове: втори, трети, четвърти... Да бе, чувстам се още "момче", затова съществата от женски пол на моята възраст са "момичета"... Може би затова? Ама стигам съм се питал, че е много вероятно повечето от отворилите този свитък никога да не придърпат плъзгача до тук.

  - Хайде, последен въпрос. Защо си написал тази мекица, тя е безполезна? Професионалист би я натракал за нула време!
  Да, сигурно всеки програмист с опит в програмирането под Windows ще напише такава мекичка (е, без "Потокоброй") със скоростта, с която може да я набере... Така е, но поне аз, досега не съм срещал подобна мекица (освен някакъв "превод" на NotePad), сигурно другите мислят, че правенето на подобно приложение е ненужно, за какво ти е такава проста програмка, като има същински словообработвачи, "професионални", които са безплатни... Все пак, има полза!

  - Каква е ползата?...
  За мен е явна. Другите, нека преценят сами. Пък и това е 0.01... До проявление 1 има още безброй числа - 0.010000000000000000000000001, 0.010000000000000000000000002...

  - Не се ли вземаш много на сериозно? Какви са тези самопитания?...
  Не. Нещо ми се приписа, и взех че нащраках каквото ми дойде "отвътре", "от душата"...

  - Хубаво. Стига сме си приказвали.
  Щом казваш, слушам те.  http://www.oocities.com/todprog
  http://eim.hit.bg
  http://eim.hit.bg/dzbe
  http://tosh.data.bg
  http://free.techno-link.com/todprog 1