Tội Ác Cộng Sản Việt Nam

 

Ðừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói Mà Hãy Nhìn Kỷ Những Gì Cộng Sản Làm !!!

1001 Tên Hung Thủ Ác Ôn Trong Guồng Máy Lảnh Ðạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam

 1. Hồ Chí Minh
 2. Lê Duẩn
 3. Nguyễn Văn Linh
 4. Ðỗ Mười
 5. Lê Ðức Anh
 6. Lê Khả Phiêu
 7. Nông Ðức Mạnh
 8. Phan Thuy Thanh
       

1001 Tội Ác Của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam Ðối Với Dân Tộc Việt Nam

 1. ?
       
1001 Chuyện Xấu Sa Dơ Bẩn Và Tồi Tệ Nhất Của Tập Ðoàn Lảnh Ðạo Ðảng Cộng Sản Việt Nam
 1. Bật mí chuyện thâm cung bí sử triều đình đỏ Hà Nội
 2. ?
       

1001 Tên Tay sai, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đâm sau lưng chiến sĩ. Tập đoàn văn nô bồi bút hải ngoại, ca nhạc sĩ hải ngoại ham tiền háo danh về trong nước trình diển. Những kẻ tiếp tay nối giáo cho giặc đưa đường dẩn lối văn nô trong nước ra hải ngoại trình diển. Những kẻ chủ trương hoà hợp hoà giải với cộng sản.  Những đảng phái và lảnh tụ  chính trị trá hình lường gạt lòng tin quần chúng.  Các đài phát thanh thân cộng chuyên phát thanh nhửng tin tức có lợi cho cộng sản.  Những tên việt gian chuyên môn phá rối cộng đồng làm chia rẻ mất đoàn kết.  Những kẻ buôn thần bán thánh mượn áo tu hành làm lường gạt tín ngưỡng tiếp tay cho cộng sản.  Những tên văn nô bồi bút, ca nhạc sĩ trong nước làm tuyên vận cho cộng sản....... tất cả cho vào bên dưới đây.

 1. Trần Trường 
 2. Elvis Phương
 3. Hương Lan
 4. Giao Linh
 5. Tuấn Vủ
 6. Phượng Mai
 7. Hoài Linh
 8. Thái Thảo
 9. Tuấn Ngọc
 10. Phi Nhung
 11. Mạnh Ðình
 12. Trịnh Công Sơn
 13. Lam Trường
 14. Bùi Ðình Thi
 15. Ðỗ Văn Trọn
 16. Thành Hammer (Kim Lợi)
 17. Tony Hoàng (Trung Tâm Băng Nhạc Biển Tình)
 18.  
       

Nhằm góp phần nâng cao tinh thần đấu tranh trong quần chúng nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới, vạch trần tội ác ghê tởm của tập đoàn lảnh đạo Cộng Sản Việt Nam và bè lủ tay sai, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền Cộng Sản Việt Nam sớm đến ngày thắng lợi.  Xin các bạn hãy tiếp tay cùng chúng tôi, chúng ta cùng nhau thi đua lên án danh sách những tên tội đồ và bè lủ tay sai cùng với những tội ác của chúng đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam. 

Bài viết và hình ảnh chi tiết về tội ác CSVN xin các bạn hảy gởi về email dưới đây

ToiAcCongSanVietNam@yahoo.com


Bạn là người thứ mấy lên án tội ác CSVN

This web site is best viewed with Internet Explore version 5.0 or later

Last Modify 08/19/2001

1