พระมหาสิริราชธาตุ ราชาแห่งธาตุ

เรื่องจริงที่พิสูจน์ได้

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อยืนยันอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย

 วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของ พระธรรมกายของขวัญ พระมหาสิริราชธาตุ
สำหรับผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในและภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์ จะได้รับของที่ระลึก เป็นพระธรรมกาย ของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์" กรอบทอง เรียบหรู ดูวิจิตร เป็นของศักดิ์สิทธิ์ คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุ ให้ระลึกพระรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว

พระมหาสิริราชธาตุ ประกอบด้วยธาตุ ๓ ธาตุ มาประชุมรวมกัน คือ

๑) พญาเหล็กเพชรดำ
- มีสีดำเงางาม สีคล้ายเพชรดำ แม่เหล็กดูดติดได้
- เป็นธาตุให้ความเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

๒) คำแก้วมณี
- มีสีเหมือนทองคำ แต่สุกใส มองทะลุได้ (มีการนำตัวอย่างไปให้ กรมทรัพยากรธรณีพิสูจน์ ปรากฏว่า มีแร่ทองคำอยู่ ในตัวอย่างนั้น)
- เป็นธาตุที่ช่วยดึงดูดทรัพย์ ให้ความสง่าผ่าเผย และความบริสุทธิ์แห่งการประพฤติธรรม

๓) สิทธิธาตุ
- มีสีแดงเรื่อๆ สวยงาม เหมือนอาทิตย์อัสดง (พระอาทิตย์ตก) หรือ เหมือนตอนอรุโณทัย (พระอาทิตย์ขึ้น)
- เป็นธาตุที่ให้ความสำเร็จสมปรารถนา

ธาตุทั้งสามมารวมกัน เป็น มหาสิริราขธาตุ เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง มหาสิริราชธาตุ แปลว่า ราชาแห่งธาตุ เป็นที่มานอน แห่งโภคทรัพย์ อันมหาศาล หมายถึง ทรัพย์ทั้งหลาย ทั้งโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ เมื่อมาแล้ว จะมาอยู่นิ่ง ไม่ผ่านเลยไป

วิธีอาราธนาพระมหาสิริราชธาตุ
พระมหาสิริราชธาตุนี้ประกอบไปด้วย ธาตุธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ และบริสุทธิ์ ทำพระของขวัญนี้ให้เป็น พระเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นของคู่บุญ สำหรับพวกเราทั้งหลาย

ดังนั้น ให้อาราธนาองค์พระของขวัญนี้ ติดตัวไว้เป็นประจำ และหมั่นสวดสรรเสริญท่านทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง ผูกสมัครรักใคร่ใน องค์ท่าน คิดถึงท่านบ่อยๆ และน้อมมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ทำใจให้หยุดให้นิ่ง พร้อมกันภาวนาว่า "สัมมา อะระหัง" ไปเรื่อยๆ จะกี่ครั้งก็ได้ จนกระทั่งใจสงบนิ่ง เมื่อปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศล ให้อธิษฐานจิตและขอความสำเร็จจากองค์พระ ด้วยเสียงดัง พอได้ยินด้วยหูของเรา

บุญอันเกิดจากการตั้งใจ บำเพ็ญมหาทานบารมี ด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำตัว รวมกับบุญที่เกิดจาก การบูชาพระอย่างถูกวิธี ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้ ย่อมส่งผลให้ เป็นผู้ที่ประสบแต่ความสุขความเจริญ เป็นปกติ มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน แม้นมีเหตุเภทภัยใดๆ ก็ย่อมทำให้จากหนัก เป็นเบา จากเบาก็หายไปเลย ปลอดภัยเป็นอัศจรรย์ และทำให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อม ไปด้วยโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์ บันดาลความสำเร็จ และความสมปรารถนา ให้เป็นอัศจรรย์

 
1