Pertubuhan Juruukur Profesional WP KL, Selangor dan NS


Borang Keahlian PLS

Undang Undang PLS

Hansard Parlimen 17.11.98
Kenyataan Rasmi Parlimen. Sila lihat soalan no. 10

1