...เพื่อพูนเพิ่มและเผยแผ่กระแสวิมุตติธรรมจากพระบรมธาตุให้ขจรขจายไปทั่วผืนแผ่นดินไทยและสถิตไว้ตราบสิ้น...พุทธันดร...
Sorry, your browser doesn't support Java(tm). Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

***แสดงผลสมบูรณ์ด้วย IE 4 800 x 600***

type-pp.gif (10020 bytes)   พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ คือพระธาตุส่วนย่อย (กระดูก) ซึ่งบังเกิดแต่องค์สมเด็จ
   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะเป็นมงคลวัตถุสูงสุด ทรงอานุภาพที่สุด ที่จะพึงหาได้ในโลก   ซึ่ง
   องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า " ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานเพื่อให้................."
                                                                                                                         (อ่านต่อที่นี่)
      ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมธาตุ จะกล่าวถึง guest-pp.gif (4100 bytes)   ขอขอบพระคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์นี้
      คุณลักษณะพิเศษ , ประเภทของพระบรมธาตุ ,   คำ ติ-ชม ของท่าน ก็คือกำลังใจของผู้ทำเว็ป
      การอัญเชิญและคำบูชา   เพื่อเป็นเกียรติ เรียนเชิญ  ลงชื่อในสมุดเยี่ยม  ด้วยครับ...
                                           (อ่านต่อที่นี่)    อ่านสมุดเยี่ยมหน้าปัจจุบัน , อ่านสมุดเยี่ยมหน้า 1
                                  ขอบคุณครับ
local-pp.gif (4541 bytes) total-pp.gif (3394 bytes) special-pp.gif (4415 bytes)
     ภาคเหนือ    ชมภาพของพระบรมธาตุและพระอรหันตธาตุ     อ่านประวัติและชมภาพ พระธาตุเจดีย์องค์สำคัญ
     ภาคกลางและภาคตะวันออก

  

    ในประเทศไทยที่ผู้จัดทำเว็ปไซท์ได้เคยไปนมัสการ
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( คลิ๊กที่นี่ )

( คลิ๊กที่นี่ )

     ภาคใต
999.jpg (9759 bytes)
999-pp.gif (7263 bytes)
วัดนี้เป็นวัดมีมาแต่โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและได้สร้างตั้งแต่ครั้งไร ในพระราชพงศวดารเหนือ
กล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้ง ทรงสร้างและได้พระราชทานนามไว้แต่เดิม ว่า "วัดเจ้าพระนางเชิง" ดังตำนาน ตอนหนึ่งว่า
"ขณะนั้นพระเจ้ากรุงจีน ได้บุตรบุญธรรมในจั่นหมากเอามาเลี้ยงไว้ให้นามชื่อว่า   นางสร้อยดอกหมาก ครั้นวัฒนาการ
จำเริญขึ้น จึงให้โหรมาทำนายว่า...........

                                                 ( อ่านต่อที่นี่ )

 

| ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | ผู้จัดการ | สนุก | หรรษา | พันธุ์ทิพ | ไทยคลีนิค | คลีนิคฟัน | hotmail | Yahoo |

| ตรวจผลล็อตเตอรี่ | รวมเว็บไทย | TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11itv | UBC | หน้าเหลือง |Siamguru | AstalavistaGoogel |

|   อสุภกรรมฐาน | ลานธรรมเสวนา | Thaiware | พระบรมสารีริกธาตุ | พุทธแท้ |

| แจกฟรี CD ธรรม | พระรัตนตรัย | เรียนพระอภิธรรม | หลวงพ่อจรัญ | เสียงสวดมนต์ | พระไทย | บ้านธัมมะ | ธรรมะไทย | 

Counter

 

 
พระ
บรม
ธาตุ
ทั่ว
เมือง
ไทย

1

1