Srisawats (Trick-Thai)  Home Page
www.oocities.com/srisawats

กำลังจะย้ายไป

www.Thai.net/trick-thai

เร็ว ๆนี้...

srisawats@yahoo.com     or     srisawats@maildozy.com

                                             

 

===========================================================================

....Computer Trick....

Welcome to my web site!

เปลี่ยนรูป Logo บริเวณมุมขวาบน เมื่อคุณ  Boot  เครื่อง   ให้เป็นรูปที่คุณต้องการ  หรือ เป็นรูปที่คุณต้องการแบบเต็มจอ... เพียงคุณรู้ยี่ห้อ และรุ่นของ Main Board และมีรูปที่คุณต้องการ เป็น ฺBMP Formatและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพอมีความรู้ทางด้านHardware   บ้างพอสมควร เพราะว่าจะต้องมีการ Flash Bios ด้วย...ถ้าผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถ Boot เครื่องได้ และจะมีผลในเรื่องการรับประกันด้วย         แต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดการผิดพลาดและคุณไม่สามารถ เคลมประกัน Mainboard ได้ ผมยินดีช่วยทำให้ Mainboard ของคุณทำงานได้อีกครั้งโดยการ Reflash Bios ของคุณ ด้วยเครื่อง  Flash Eprom Writer...

 

                     

                 To               

  

 

   มี Flash File ของโทรศัพท์มือถือ Nokia 3315 มาแจกในหน้า Download ด้วย  

Flash File ของ Nokia 8250 V5.06 ที่เพิ่มเสียงตอนStart-Stopและแก้ไขเสาอากาศ

ที่หน้า Download เหมือนเดิม

ผมกำลังทำNokia 8250 ให้พิมพ์ไทยได้อยู่ครับเลยไม่มีเวลา Update ตอนนี้ได้ประมาณ 80%

แล้วอีก 2-3 วันก็เสร็จ...

=>  Last Update  12-08-45 <=

 

 

1