Tom Swahn

Kyrkslätt         Finland

 

Intressen

Släktforskning:

Släktinformation till: tom.swahn@diff.fi

Swahn (far, ... ) Kyrkslätt, Sjundeå,
Lönnberg ( mor, ... ) Kyrkslätt,
Lindgren (farmor, ... ) Wichtis, Nurmijärvi
Jordman (mormor, ... ) Lappträsk, Strömfors,
Warelius (farmors mor, ... ) Sjundeå, .
Nyström (farmors mor, ... ) Wichtis, Kyrkslätt
Eriksdotter (morfars mor, ... ) Lappträsk, Strömfors
Heddasdotter, Petas (mormors mor, ... ) Lappträsk
Böling (farfars farmor, ... ) Sjundeå,
Holmberg (farfars mormor, ... ) Sjundeå
Simonsdotter (farmors farmor, ...) Nurmijärvi
Kylander (farmors mormor, ... ) Wichtis
Blomberg (mormors farmor, ... ) Lappträsk

Båt

http://www.laurinlahdenvenekerho.fi/default.asp

Studietiden

Tele Instrument och Starkströms - 1973 ( TIS - 73 ) Verkeiternas Hemsida

 

Bilder:

 

 

 

 

   

1