แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

 • ประวัติส่วนตัว
 • 1.พลังงานแสงอาทิตย์
 • 2.พลังงานจากปฎิกิริยาเคมี
 • 3.พลังงานจากแรงกดดันหรือยืดหดตัว
 • 4.พลังงานความร้อน
 • 5.พลังงานจากแม่เหล็ก
 • www.elecnet.chandra.ac.th
 • www.chandra.ac.th
 • อ้างอิง
  1