ยินดีต้อนรับ...ผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทางเราได้รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้สนใจทั่วไป เชิญคลิ๊กเข้าไปชมได้ครับ......
   
ค้นหารหัสไปรษณีย์
 
ข้อมูล จปฐ. 2548 Counter
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
tonginn@yahoo.com โปรดลงนามในสมุดเยี่ยม
ลิ้งเว็บ/หน่วยงานราชการ
ลิ้ง/สื่อ/สถาบันการเงิน คลิ๊กดูสมุดเยี่ยมครับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
sq ข่าว/รายงานสถานการณ์การเกษตร...........

@ รายงานสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปี ปี 2545/46
ระหว่างปี 2546
จังหวัดเชียงใหม่
หน่วย : บาท/ตัน
วัน
ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ราคาที่โรงสีประกาศรับซื้อ
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก
หมายเหตุ
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก
หมายเหตุ
เจ้า
หอมมะลิ
เหนียว
เจ้า
หอมมะลิ
เหนืยว
จันทร์
-
5,900
5,000
ต.ยุหว่า
-
6,200
5,500
โรงสีสหกรณ์
อ.สันป่าตอง
สันป่าตอง
อังคาร
-
พุธ
-
พฤหัสบดี
-
-
-
-
-
-
-
-
ศุกร์
-
-
-
-
-
-
-
-
หน่วย : ตัน
ผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2545/46
ข้าวเจ้า
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวเหนียว
อคส.
อตก.
ธกส.
รวม.
อคส.
อตก.
ธกส.
รวม.
ธกส.
สัปดาห์นี้
-
-
-
-
43.877
26.041
145.00
214.918
443.10
ผลรับจำนำสะสม
-
-
-
-
90.749
26.041
145.00
261.790
511.10
จำนวนโรงสีที่เปิดรับจำนำ อคส...2 แห่ง อตก....2 แห่ง
ราคาสินค้าเกษตรกรรมเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา และราคาที่พ่อค้ารับซื้อ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2546
รายการ
หน่วยบาท
เชียงใหม่
ลำพูน
ไร่นา
หน้าร้าน
ไร่นา
หน้าร้าน
ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15 %
เกวียนละ
7,300.00
7,5000.00
-
-
ข้าวเจ้านาปี (หอมมะลิ) ชื้นต่ำกว่า 15 %
"
6,600.00
6,733.33
6,366.67
6,500.00
ข้าวเจ้านาปี (หอมมะลิ) ชื้น16-17 %
"
5,500.00
5,700.00
5,300.00
5,500.00
ข้าวเหนียวนาปี ยาว ชื้นต่ำกว่า 14-15 %
"
5,500.00
5,650.00
5,600.00
5,750.00
หอมสุพรรณบุรี ความชื้นไม่เกิน 14 %
"
-
-
-
-
- ความชื้น 19 % ขึ้นไป (ข้าวสด)
"
-
-
-
-
ข้าวเมล็ดยาว, กข.6 ชื้นไม่เกิน 14 %
"
-
-
-
-
ข้าวเมล็ดยาว, กข.6 ชื้นไม่เกิน 14 % (ใหม่)
"
-
-
-
-
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ความชื้นไม่เกิน 14 %
"
-
-
-
-
- ความชื้น 19 % ขึ้นไป (ข้าวสด)
"
-
-
-
-
พืชไร่
ข้าวโพด ชื้นไม่เกิน 14 %
กก.ละ
4.10
4.42
-
-
ข้าวโพด ชื้นไม่เกิน 14 -18 %
กก.ละ
-
-
-
-
ถั่วเหลือง ชนิดคละ
"
-
-
-
-
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด คละ
"
-
-
-
-
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง คละ
"
-
-
-
-
พืชผัก
หอมแดงหัวใหญ่แห้ง (มัดจุก)
"
-
-
-
-
หอมแดงหัวกลางแห้ง (มัดจุก)
"
-
-
-
-
หอมแดงสดคละ
"
7.00
7.50
7.15
7.75
หอมหัวใหญ่ เบอร์ 0
"
10.50
11.00
-
-
หอมหัวใหญ่ เบอร์ 1
"
10.50
11.00
-
-
หอมหัวใหญ่ เบอร์ 2
"
7.50
8.00
-
-
หอมหัวใหญ่ เบอร์ 3
"
4.50
5.00
-
-
หอมหัวใหญ่ ชนิดคละ (หอมเซ็ท)
"
7.50
8.00
-
-
ต้นหอมสด (หอมแบ่ง)
"
9.00
9.75
8.75
9.75
กระเทียมแห้ง หัวใหญ่ (มัดจุก)
"
-
-
-
-
กระเทียมแห้ง หัวกลาง (มัดจุก)
"
-
-
-
-
กระเทียมแห้ง คละ
"
16.00
17.00
17.00
18.00
กระเทียมสดคละใหญ่
"
8.00
9.00
11.20
12.00
คื่นฉ่าย ชนิดคละ
"
11.33
12.30
13.33
14.33
กุ่ยฉ่ายดอก ชนิดคละ
"
14.00
15.00
-
-
กุ่ยฉ่ายใบ ชนิดคละ
"
9.72
10.42
10.08
10.68
กะหล่ำปลี ชนิดคละ
"
2.16
2.81
2.29
2.96
ผักคะน้าคละ
"
4.50
5.50
5.25
6.25
บร๊อคเคอรี่ดอก ชนิดคละ
"
4.50
5.50
5.25
6.25
กะหล่ำดอก ชนิดคละ
"
5.63
6.50
5.63
6.50
ผักกาดขาวปลี ชนิดคละ
"
2.88
3.63
3.00
3.70
ผักกวางตุ้งใบ ชนิดคละ
"
5.38
6.00
6.05
6.13
ผักกาดหอมห่อ ชนิดคละ
"
3.50
4.50
4.38
5.38
แครอทหัว ชนิดคละ
"
8.63
9.63
8.13
9.13
ถั่วฝักยาวฝักสด ชนิดคละ
"
10.38
11.38
10.25
11.25
ถั่วลันเตาฝักสด ชนิดคละ
"
15.00
16.25
10.67
11.67
แตงกวา ชนิดคละ
"
3.88
5.00
3.63
4.50
มะเขือยาว ชนิดคละ
"
3.50
4.38
3.25
4.00
มะเขือเจ้าพระยา ชนิดคละ
"
6.25
7.25
6.38
7.25
ผักสลัดแก้ว
"
8.67
9.67
7.67
8.67
พริกเม็ดใหญ่ สดคละ
"
8.33
9.67
7.33
8.67
พริกขี้หนูสวนสด
"
31.67
35.00
30.67
33.33
พริกขี้หนูแห้ง คละ
"
38.00
45.00
35.00
40.00
พริกเม็ดใหญ่ แห้งคละ
"
-
-
-
-
พริกชี้ฟ้า สดคละ
"
13.67
15.33
8.75
10.00
มะเขือเทศผลใหญ่
"
7.50
9.00
7.00
8.00
มะเขือเทศผลเล็ก
"
7.33
8.67
7.00
8.00
เห็ดฟางดอกตูม คละ
"
44.00
35.00
31.00
33.75
เห็ดนางฟ้า สดคละ
"
19.50
19.33
14.00
15.00
มันฝรั่งพันธุ์บริโภคสด (สปุนต้า)
"
8.50
9.50
9.00
10.00
มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน (แอตเลนติค)ส่งตลาด
"
6.75
7.63
2.00
3.00
หัวผักกาด ชนิดคละ
"
5.00
6.00
4.67
5.67
ปวยเล้ง ชนิดคละ
"
12.00
13.50
15.00
16.00
ผักชีไทย
"
8.50
9.75
8.50
9.50
มะระจีนผลสด ชนิดคละ
"
17.00
18.00
15.67
16.67
ผักบุ้งจีน
"
5.75
6.75
6.00
7.00
ข้าวโพดฝักอ่อนทั้งเปลือก
"
13.00
15.00
12.00
14.00
ข้าวโพดฝักอ่อนปอกเปลือก
"
12.00
13.25
12.75
14.00

บวบเหลี่ยม ชนิดคละ

"
7.44
8.56
7.75
9.00
ขิงอ่อน ขนาดคละ
"
6.58
25.31
7.33
8.67
ผลไม้ยืนต้น
ลำไยอบเปลือกแห้ง AA
กก.ละ
-
68.00
-
68.00
ลำไยอบเปลือกแห้ง A
กก.ละ
-
48.00
-
48.00
ลำไยอบเปลือกแห้ง B
กก.ละ
-
33.00
-
28.00
ลำไยอบเปลือกแห้ง C
กก.ละ
-
-
-
-
ส้มเขียวหวานผลคละ
กก.ละ
38.00
41.00
-
-
ส้มเขียวหวานสายน้ำฝิ้งใหญ่
กก.ละ
-
36.00
-
-
ส้มเขียวหวานสายน้ำผื้งกลาง
กก.ละ
-
28.50
-
-
ส้มเขียวหวานสายน้ำผื้งเล็ก
กก.ละ
-
28.50
-
-
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
กระบือพันธุ์พื้นเมืองขนาดใหญ่
ตัวละ
-
-
-
-
กระบือพันธุ์พื้นเมืองขนาดกลาง
"
-
-
-
-
กระบือพันธุ์พื้นเมืองขนาดเล็ก
"
-
-
-
-
โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดใหญ่
"
-
-
-
-
โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลาง
"
-
-
-
-
โคพันธุ์พื้นเมือง ขนาดเล็ก
"
-
-
-
-
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม (นน.ต่ำกว่า 100 กก.)
กก.ละ
27.00
28.00
27.00
28.00
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม (นน.เกิน 100 กก.)
กก.ละ
27.00
28.00
27.50
28.50
ไก่เนื้อมีชีวิต
"
-
26.00
25.25
26.25
ไข่ไก่สด เบอร์ 0
ร้อยฟองละ
-
150.00
-
150.00
ไข่ไก่สด เบอร์ 1
"
-
136.25
-
136.25
ไข่ไก่สด เบอร์ 2
"
-
127.50
-
127.50
ไข่ไก่สด เบอร์ 3
"
-
117.50
-
117.50
ไข่ไก่สด เบอร์ 4
"
-
107.50
-
107.50
ไข่ไก่สด เบอร์ 5
"
-
110.00
-
92.50
ปลาน้ำจีด
ปลานิล
กก.ละ
-
-
-
43.33
ปลาช่อนขนาดใหญ่
"
-
-
-
90.00
ปลาช่อนขนาดกลาง
"
-
-
-
86.67
ปลาช่อนขนาดเล็ก
"
-
-
-
80.00
ปลาดุกบิ๊กอุยขนาดใหญ่
"
-
-
-
37.00
ปลาช่อนคละ
"
-
-
-
70.00
ปลาไน
"
-
-
-
63.00
ปัจจัยการผลิต
ปลายข้าว
กระสอบละ
-
-
-
-
รำละเอียด
"
-
-
-
-
รำหยาบ
"
-
-
-
-
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 โทร. 0-5327-7494

 

@ บริการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี!..
        ท่านที่มีข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ขององค์กร/หน่วยงาน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรายินดีนำเสนอให้ท่านฟรีครับ ใช้บริการกันได้เลยโดยส่งข่าวไปตามที่อยู่อีเมล์ข้างล่าง

tonginn@yahoo.com

 

@ สำหรับแฟนๆ ของเว็บไซต์นี้สามารถช่วยเหลือเราได้ด้วยการวิจารณ์ ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการจัดทำเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและนำเสนอข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับผม
Webmaster

 

    
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่
สรุปข่าวมติคณะรัมนตรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ
 
sqเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และIT
แนะนำนิตยสาร COMNOW
ชมรมเว็บเพจไทย
Pantip.com แหล่งรวมข้อมูล IT
แหล่งรวมข่าวสารคอมฯและราคา
Easyhome.in.th (ครูมนตรี)
คอมฯอินเตอร์เน็ต ฯ
แหล่งดาวโหลดโปรแกรม
   
   
 
1 1