สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ website ของห้างหุ้นส่วนจำกัดตงกี่เอ็นจิเนียริ่ง โรงกลึง Online ของอุตสาหกรรมไทยค่ะ
 
       หากท่านต้องส่ง Drawing หรือรูปของชิ้นงานมาให้ทางร้านเสนอราคา สามารถส่ง Fax มาที่เบอร์ 0-2567-2732
และโดยทั่วไปทางร้านจะทำการตีราคาชิ้นงานในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของทุกวันค่ะ
 
       สำหรับท่านที่ส่ง Drawing หรือรูปชิ้นงานมาให้ทางร้าน ทางร้านขอรบกวนให้ท่านกรุณาระบุรายละเอียดที่สำคัญๆให้ครบ
ถ้วนด้วย เพราะทางร้านจะได้สามารถตีราคาและสร้างชิ้นงานได้ถูกต้องตามความต้องการของท่าน โดยรายละเอียดที่ต้องระบุ มีดังนี้
 
       - Drawing หรือรูปของชิ้นงาน
       - ขนาดของชิ้นงาน (โปรดระบุความโตนอก โตใน ความลึก ความยาว ความหนา ค่าบวกลบ และอื่นๆ)
       - จำนวนชิ้น
       - วัสดุที่ใช้ (ทางร้านทำได้ทั้งเหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง Superlene MC Nylon เป็นต้น)
       - ชื่อบริษัท และชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร
 
       และหากท่านต้องการติดต่อกับทางร้าน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0-2567-0955
(คุณวุฒิเดช) ซึ่งร้านจะเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
 
 
*** ต้องขออภัยสำหรับลูกค้าทางร้านไม่มีบริการส่งสินค้าให้ท่านนะคะ ***
Best Screen Area 1024 by 768 pixels ; Updated at October 1,2009
1