LOSERA
Retorn
Fňtos de la senhalisacion en occitan
Mapa del departament
Aumont-Aubrac
Prononciacion : [ow'mun] (Camproux)
Nom occitan :
Autmont (d'Aubrac)

Barre-des-Cévennes
Prononciacion : ['barro] (Camproux), ['bare]
   (Boisgontier)

Nom occitan :
Barra (de las Cevenas),
   Barre (de las Cevenas)


Le Bleymard
Prononciacion :
[lu bly'ma] (Camproux)
Explicacion :
del nom Blitmarus, amb article tardiu.
Nom occitan :
Lo Blumar

La Canourgue
Prononciacion :
[lo ko'nurgo] (Camproux)
Nom occitan :
La Canorga

Chanac
Prononciacion : [tsha'nak] (Camproux)
Nom occitan :
Chanac

Châteauneuf-de-Randon
Ortografias : Chastelnňu de Randon (Laux)
Prononciacion :
[tshastel'now de ran'du]
   (Camproux)

Nom occitan :
Chastelnňu (de Randon)

Florac
Ortografias : Florac (Laux)
Prononciacion :
[flu'rak] (Camproux,
   Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Florac

Fournels
Prononciacion : [fur'nčls] (Camproux)
Nom occitan :
Fornčls

Grandrieu

Prononciacion : [gron'rjew] (Camproux)
Nom occitan :
Grandrieu

Langogne

Ortografias :
Langonha (Laux, Barthe)
Prononciacion :
[len'gwonjo] (Camproux,
   Gilliéron & Edmont), [lin'gonjo] (Camproux),
   [len'gunjo] (Nčgre)

Nom occitan :
Lengňnha, Lingňnha

Le Malzieu-Ville
Prononciacion :
[lu maga'zhiw] (Camproux),
   [lu maga'ziw] (Camproux)

Nom occitan :
Lo Malasiu

Marvejols
Ortografias : Maručjols (Laux, Barthe)
Prononciacion :
[maryčdzhus] (Camproux),
   [maryčdzhys] (Camproux), [maryčdzhos]
   (Camproux), [maryčdzhjos] (Camproux),
   [maryčdzhjo] (Camproux), [marwezjys]
   (Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Maručjols
Las autras comunas del departament
Le Massegros
Prononciacion : [lu maso'gro] (Camproux)
Explicacion :
de mas sagrat (bien d'église), amb
   atraccion de la finala -an, que se pronóncia [o].

Nom occitan :
Lo Mas Sagran

Mende
Ortografias : Mende (Laux, Barthe)
Prononciacion :
['mende] (Camproux)
Nom occitan :
Mende

Meyrueis

Ortografias :
Meiručis (Laux)
Prononciacion :
[mory'ejs] (Camproux)
Explicacion :
del nom Maurusius. -usi- deven -učis.
Nom occitan :
Maručis

Nasbinals

Prononciacion :
[laj bi'nas] (Camproux), [lej bi'nas]
   (Camproux)

Explicacion :
de nabinal (qui produit des raves),
   amb atraccion de l'article
las.
Nom occitan : Las Binals

Le Pont-de-Montvert

Prononciacion :
[lu pwon] (Camproux),
   [lu pwňn de mum'bčr] (Boisgontier)

Nom occitan :
Lo Pňnt (de Montvčrd)

Saint-Alban-sur-Limagnole

Prononciacion :
[sent ow'bon] (Camproux),
   [sentsh u'bon] (Camproux)

Explicacion :
de sant Albanius.
Nom occitan : Sench Aubanh

Saint-Amans

Prononciacion :
[sentsh a'mon] (Camproux)
Nom occitan :
Sench Amanç

Saint-Chély-d'Apcher

Prononciacion :
[sentsh 'age] (Camproux),
   [sentsh 'axe] (Camproux), [sentshj are daz atshju]
   (Gilliéron & Edmont)

Explicacion :
de sant Hilarus.
Nom occitan : Sench Ale (dels Achičrs)

Sainte-Enimie

Prononciacion :
[sontrimio] (Camproux)
Explicacion :
de santa Enimia.
Nom occitan : Santrimia

Saint-Germain-de-Calberte

Prononciacion :
[sen dzhčr'mo de kal'bčrto]
   (Camproux), [sen dzher'man] (Boisgontier)

Nom occitan :
Sent German (de Calbčrta)

Saint-Germain-du-Teil

Prononciacion :
[sen dzhčr'mo del tel] (Camproux)
Nom occitan :
Sent German (del Telh)

Villefort

Prononciacion :
[vila'fort] (Camproux), [vilofňr]
   (Gilliéron & Edmont)

Nom occitan :
Vilafňrt