อ่าวพระนาง 
    ในจังหวัดกระบี่ มีหมู่เกาะอยู่หลายเกาะ มีชื่อต่างๆกัน เช่น เกาะพีพี เกาะปู เกาะประเด๊ะ เกาะหางนาค และนอกจากนี้ยังมีอ่าวหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า "อ่าวพระนาง" เกาะและอ่าวที่กล่าวมานี้มีนิทานที่คนโบราณกล่าวเป็นทำนองตำนานหรือประวัติไว้ดังนี้ อ่าวพระนางนี้แต่ก่อนนั้นเป็นเทพธิดารูปงามองค์หนึ่งและเป็นน้องสาวของเทพธิดาเกาะอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีเทพบุตรผู้ชายอีก 4 องค์ ด้วยกันคือ เทพบุตรเกาะปู เทพบุตรเกาะประเด๊ะ เทพบุตรเกาะหัวขวาน เทพบุตรเกาะหางนาค ซึ่งเทพบุตรทั้ง 4 ต่างก็มีความพอใจรักใคร่ในนางเทพธิดาอ่าวนางอยู่อย่างจับจิตจับใจด้วยกันทั้งนั้น ต่างก็พยายามที่จะเป็นเจ้าของหัวใจเทพธิดาองค์นี้ให้ได้ ในที่สุดหางนาคก็เป็นผู้ที่นางตกลงที่จะแต่งงานด้วย ครั้นถึงวันกำหนดที่จะแต่งงาน เทพบุตรหางนาคก็แต่งขันหมากแห่มาเพื่อจะทำการสมรสตามประเพณี ฝ่ายเทพบุตรอีกสามองค์ที่ไม่ได้นาง ต่างก็มีใจเจ็บแค้นคิดจะพากันแย่งนางไป เทพบุตรเกาะพี่ๆ เมื่อเห็นทั้งสามยกกำลังมาเช่นนี้ก็โกรธ จึงจับขันหมากของหางนาคขว้างทิ้งไป แล้วก็เข้ารุกไล่เทพบุตรทั้งสามองค์จนแตกพ่ายหนีกลับไป เมื่อเกิดเหตุร้ายเช่นนี้ นางก็เลยไม่ได้แต่งงาน ส่วนพวกขันหมากและเทพบุตรที่ยกพวกมาแย่งชิงนางนั้นก็กลายเป็นหินไปดังมีชื่อปรากฏเรียกจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนพลเมืองมากราบไหว้บูชา โดยเฉพาะชาวเรือที่ถูกลมพัดมามักจะบนเทพยดาเหล่านี้ให้ช่วยเหลือคุ้มครองอันตรายให้ ที่อ่าวพระนางนี้ บนยอดเขาเป็นหน้าผาชัน และมีถ้ำคล้ายประตูงามๆหลายแห่งน่าดูมาก โดยเฉพาะตอนหน้าเขามีถ้ำซึ่งสมมุติกันว่าเป็นประตูที่อยู่ของนางเทพธิดาอ่าวพระนาง ตรงหน้าถ้ำมีหาดทรายซึ่งเรือใบเข้าไปจอดพักอาศัยบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี และมีศิลาเป็นเพิงยื่นกันฝนให้อีกด้วย ใครอยู่ใต้เพิงนี้ก็จะไม่เปียกฝน

1